Test enesekontrolliks

Sa said 11 punkti 29 -st
Your score was: 38 %

Proovi veel!

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Milline järgnevatest pole kaudne info kogumise viis?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

E-kooli märkuste analüüs

Käitumuslik eksperiment

Intervjuu vanemaga

Intervjuu lapsega

Küsimus:
Tulemus 0 / 5

Sea vastavusse sotsioemotsionaalse pädevuse valdkonna sisukirjeldus ja nimetus!

Vastus:
ValikEsitatud vastusHinnang

Eneseteadlikkus

Oskus kirjeldada enda tundeid, mõtteid, väärtusi, tugevusi ja vajadusi.

correct

Sotsiaalne teadlikkus

Oskus jälgida ja kontrollida oma tundeid, impulsse ja käitumist, et oma eesmärke saavutada.

incorrect

Vastutustundlik otsustamine

Oskus jälgida ja kontrollida oma tundeid, impulsse ja käitumist, et oma eesmärke saavutada.

incorrect

Eneseregulatsioon

Oskus kirjeldada enda tundeid, mõtteid, väärtusi, tugevusi ja vajadusi.

incorrect

Suhetega toimetulek

Oskus suhelda, teha koostööd, läbirääkimisi pidada. Oskus pakkuda ja vastu võtta abi.

correct
Küsimus:
Tulemus 0 / 6

Millises järjestuses toimub biopsühhosotsiaalne analüüs?

Vastus:
ValikEsitatud vastusHinnang

1.

Lapse tunnused

incorrect

2.

Füüsiline keskkond

incorrect

3.

Sotsiaalne keskkond

incorrect

4.

Füüsiline keskkond

incorrect

5.

Õpilaste grupp

correct

6.

Juhendamismeetodid

incorrect
Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Milline käitumise funktsiooni analüüsi tulemusena loodud hüpoteesidest ei ole sobilik käitumusliku sekkumise loomiseks?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Vanemate lahutuse tagajärjel hakkas laps rahutult käituma. Ta vähendab oma sisemisi pingeid teisi kiusates.

Õpilane solvab vahetunnis kaasõpilasi. Selle tulemusel saab ta nende tähelepanu.

Ebameeldiva heli kuulmisel suureneb tõenäosus, et laps hakkab karjuma. Tema enda hääl summutab ebameeldiva heli.

Laps hakkab sageli lasteaias hommikul rühma minnes nutma. Tema vanemad lahkuvad rühma garderoobist siis viivitusega.

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kõige tõhusam käitumise kujundamise viis on häiriva käitumise karistamine.

Vastus:
Esitatud vastus
Vale
Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Millise sotsioemotsionaalsete pädevuste valdkonna alla kuulub enesekehtestamise oskus?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Eneseteadlikkus

Sotsiaalne teadlikkus

Vastutustundlik otsustamine

Eneseregulatsioon

Suhetega toimetulek

Küsimus:
Tulemus 7 / 7

Järjesta tugikava koostamise ja rakendamise sammud alates esimesest.

Vastus:
ValikEsitatud vastusHinnang

Samm 1

Probleemi ja eesmärgi esmane määratlemine

correct

Samm 2

Andmete kogumine

correct

Samm 3

Andmete analüüs

correct

Samm 4

Probleemist lähtuvalt eesmärgi sõnastamine

correct

Samm 5

Tegevuskava koostamine

correct

Samm 6

Tegevuskava rakendamine

correct

Samm 7

Tugikava täitmise ja tulemuslikkuse monitooring

correct
Küsimus:
Tulemus 1 / 5

Õpetaja viib läbi mudelõppe tunnis käe tõstmise oskuse kujundamiseks. Järjesta tema tegevused.

   

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusHinnang

  1.

  Õpetaja selgitab lastele, mistõttu on tunni ajal käe tõstmine oluline.

  correct

  2.

  Õpetaja näitab lastele ette, kuidas käe tõstmine tunniolukorras toimub.

  incorrect

  3.

  Ta selgitab suuliselt, kuidas korrektne käe tõstmine toimub.

  incorrect

  4.

  Ta annab lastele võimaluse oskuse harjutamiseks.

  correct

  5.

  Õpetaja annab lastele tagasisidet, kuidas neil käe tõstmine õnnestub.

  correct
  Küsimus:
  Tulemus 1 / 1

  Käitumise tugikava koostamine on meeskonnatöö.

  Vastus:
  Esitatud vastus
  Õige
  Küsimus:
  Tulemus 0 / 1

  Õpilane rikub tunnis korda. Õpetaja kirjutab selle tagajärjel tema päevikusse märkuse. Millega on tegu?

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusÕige vastus

  Proaktiivne strateegia

  Reaktiivne strateegia