Test enesekontrolliks

Sa said 25 punkti 29 -st
Your score was: 86 %

Proovi veel!

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kõige tõhusam käitumise kujundamise viis on häiriva käitumise karistamine.

Vastus:
Esitatud vastus
Vale
Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Millise sotsioemotsionaalsete pädevuste valdkonna alla kuulub enesekehtestamise oskus?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Eneseteadlikkus

Sotsiaalne teadlikkus

Vastutustundlik otsustamine

Eneseregulatsioon

Suhetega toimetulek

Küsimus:
Tulemus 7 / 7

Järjesta tugikava koostamise ja rakendamise sammud alates esimesest.

Vastus:
ValikEsitatud vastusHinnang

Samm 1

Probleemi ja eesmärgi esmane määratlemine

correct

Samm 2

Andmete kogumine

correct

Samm 3

Andmete analüüs

correct

Samm 4

Probleemist lähtuvalt eesmärgi sõnastamine

correct

Samm 5

Tegevuskava koostamine

correct

Samm 6

Tegevuskava rakendamine

correct

Samm 7

Tugikava täitmise ja tulemuslikkuse monitooring

correct
Küsimus:
Tulemus 1 / 5

Sea vastavusse sotsioemotsionaalse pädevuse valdkonna sisukirjeldus ja nimetus!

Vastus:
ValikEsitatud vastusHinnang

Eneseteadlikkus

Oskus suhelda, teha koostööd, läbirääkimisi pidada. Oskus pakkuda ja vastu võtta abi.

incorrect

Sotsiaalne teadlikkus

Oskus mõista teiste inimeste vaatenurki, erinevusi ja tundeid.

correct

Vastutustundlik otsustamine

Oskus ära tunda väljakutsed ja probleeme edukalt lahendada. Oskus mõelda oma tegevusest. Isikliku vastutuse tajumine.

correct

Eneseregulatsioon

Oskus jälgida ja kontrollida oma tundeid, impulsse ja käitumist, et oma eesmärke saavutada.

correct

Suhetega toimetulek

Oskus mõista teiste inimeste vaatenurki, erinevusi ja tundeid.

incorrect
Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Õpilane rikub tunnis korda. Õpetaja kirjutab selle tagajärjel tema päevikusse märkuse. Millega on tegu?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Proaktiivne strateegia

Reaktiivne strateegia

Küsimus:
Tulemus 5 / 5

Õpetaja viib läbi mudelõppe tunnis käe tõstmise oskuse kujundamiseks. Järjesta tema tegevused.

   

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusHinnang

  1.

  Õpetaja selgitab lastele, mistõttu on tunni ajal käe tõstmine oluline.

  correct

  2.

  Ta selgitab suuliselt, kuidas korrektne käe tõstmine toimub.

  correct

  3.

  Õpetaja näitab lastele ette, kuidas käe tõstmine tunniolukorras toimub.

  correct

  4.

  Ta annab lastele võimaluse oskuse harjutamiseks.

  correct

  5.

  Õpetaja annab lastele tagasisidet, kuidas neil käe tõstmine õnnestub.

  correct
  Küsimus:
  Tulemus 6 / 6

  Millises järjestuses toimub biopsühhosotsiaalne analüüs?

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusHinnang

  1.

  Füüsiline keskkond

  correct

  2.

  Õppekava

  correct

  3.

  Juhendamismeetodid

  correct

  4.

  Sotsiaalne keskkond

  correct

  5.

  Õpilaste grupp

  correct

  6.

  Lapse tunnused

  correct
  Küsimus:
  Tulemus 1 / 1

  Milline käitumise funktsiooni analüüsi tulemusena loodud hüpoteesidest ei ole sobilik käitumusliku sekkumise loomiseks?

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusÕige vastus

  Laps hakkab sageli lasteaias hommikul rühma minnes nutma. Tema vanemad lahkuvad rühma garderoobist siis viivitusega.

  Ebameeldiva heli kuulmisel suureneb tõenäosus, et laps hakkab karjuma. Tema enda hääl summutab ebameeldiva heli.

  Õpilane solvab vahetunnis kaasõpilasi. Selle tulemusel saab ta nende tähelepanu.

  Vanemate lahutuse tagajärjel hakkas laps rahutult käituma. Ta vähendab oma sisemisi pingeid teisi kiusates.

  Küsimus:
  Tulemus 1 / 1

  Käitumise tugikava koostamine on meeskonnatöö.

  Vastus:
  Esitatud vastus
  Õige
  Küsimus:
  Tulemus 1 / 1

  Milline järgnevatest pole kaudne info kogumise viis?

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusÕige vastus

  E-kooli märkuste analüüs

  Intervjuu vanemaga

  Intervjuu lapsega

  Käitumuslik eksperiment