Test enesekontrolliks

Sa said 14 punkti 29 -st
Your score was: 48 %

Proovi veel!

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Õpilane rikub tunnis korda. Õpetaja kirjutab selle tagajärjel tema päevikusse märkuse. Millega on tegu?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Proaktiivne strateegia

Reaktiivne strateegia

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Kõige tõhusam käitumise kujundamise viis on häiriva käitumise karistamine.

Vastus:
Esitatud vastus
Vale
Küsimus:
Tulemus 0 / 6

Millises järjestuses toimub biopsühhosotsiaalne analüüs?

Vastus:
ValikEsitatud vastusHinnang

1.

incorrect

2.

incorrect

3.

incorrect

4.

incorrect

5.

incorrect

6.

incorrect
Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Milline järgnevatest pole kaudne info kogumise viis?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Käitumuslik eksperiment

Intervjuu lapsega

Intervjuu vanemaga

E-kooli märkuste analüüs

Küsimus:
Tulemus 5 / 5

Õpetaja viib läbi mudelõppe tunnis käe tõstmise oskuse kujundamiseks. Järjesta tema tegevused.

   

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusHinnang

  1.

  Õpetaja selgitab lastele, mistõttu on tunni ajal käe tõstmine oluline.

  correct

  2.

  Ta selgitab suuliselt, kuidas korrektne käe tõstmine toimub.

  correct

  3.

  Õpetaja näitab lastele ette, kuidas käe tõstmine tunniolukorras toimub.

  correct

  4.

  Ta annab lastele võimaluse oskuse harjutamiseks.

  correct

  5.

  Õpetaja annab lastele tagasisidet, kuidas neil käe tõstmine õnnestub.

  correct
  Küsimus:
  Tulemus 5 / 5

  Sea vastavusse sotsioemotsionaalse pädevuse valdkonna sisukirjeldus ja nimetus!

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusHinnang

  Eneseteadlikkus

  Oskus kirjeldada enda tundeid, mõtteid, väärtusi, tugevusi ja vajadusi.

  correct

  Sotsiaalne teadlikkus

  Oskus mõista teiste inimeste vaatenurki, erinevusi ja tundeid.

  correct

  Vastutustundlik otsustamine

  Oskus ära tunda väljakutsed ja probleeme edukalt lahendada. Oskus mõelda oma tegevusest. Isikliku vastutuse tajumine.

  correct

  Eneseregulatsioon

  Oskus jälgida ja kontrollida oma tundeid, impulsse ja käitumist, et oma eesmärke saavutada.

  correct

  Suhetega toimetulek

  Oskus suhelda, teha koostööd, läbirääkimisi pidada. Oskus pakkuda ja vastu võtta abi.

  correct
  Küsimus:
  Tulemus 0 / 1

  Milline käitumise funktsiooni analüüsi tulemusena loodud hüpoteesidest ei ole sobilik käitumusliku sekkumise loomiseks?

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusÕige vastus

  Ebameeldiva heli kuulmisel suureneb tõenäosus, et laps hakkab karjuma. Tema enda hääl summutab ebameeldiva heli.

  Laps hakkab sageli lasteaias hommikul rühma minnes nutma. Tema vanemad lahkuvad rühma garderoobist siis viivitusega.

  Vanemate lahutuse tagajärjel hakkas laps rahutult käituma. Ta vähendab oma sisemisi pingeid teisi kiusates.

  Õpilane solvab vahetunnis kaasõpilasi. Selle tulemusel saab ta nende tähelepanu.

  Küsimus:
  Tulemus 1 / 1

  Millise sotsioemotsionaalsete pädevuste valdkonna alla kuulub enesekehtestamise oskus?

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusÕige vastus

  Eneseteadlikkus

  Sotsiaalne teadlikkus

  Vastutustundlik otsustamine

  Eneseregulatsioon

  Suhetega toimetulek

  Küsimus:
  Tulemus 1 / 1

  Käitumise tugikava koostamine on meeskonnatöö.

  Vastus:
  Esitatud vastus
  Õige
  Küsimus:
  Tulemus 1 / 7

  Järjesta tugikava koostamise ja rakendamise sammud alates esimesest.

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusHinnang

  Samm 1

  Andmete kogumine

  incorrect

  Samm 2

  Andmete analüüs

  incorrect

  Samm 3

  Probleemi ja eesmärgi esmane määratlemine

  incorrect

  Samm 4

  Probleemist lähtuvalt eesmärgi sõnastamine

  correct

  Samm 5

  Tegevuskava koostamine

  correct

  Samm 6

  Tegevuskava rakendamine

  correct

  Samm 7

  Tugikava täitmise ja tulemuslikkuse monitooring

  correct