Test

Sa said 18 punkti 29 -st
Your score was: 62 %

Proovi veel!

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 6 / 6

Millises järjestuses toimub biopsühhosotsiaalne analüüs?

Vastus:
ValikEsitatud vastusHinnang

1.

Füüsiline keskkond

correct

2.

Õppekava

correct

3.

Juhendamismeetodid

correct

4.

Sotsiaalne keskkond

correct

5.

Õpilaste grupp

correct

6.

Lapse tunnused

correct
Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Milline järgnevatest pole kaudne info kogumise viis?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Intervjuu lapsega

Intervjuu vanemaga

E-kooli märkuste analüüs

Käitumuslik eksperiment

Küsimus:
Tulemus 5 / 5

Sea vastavusse sotsioemotsionaalse pädevuse valdkonna sisukirjeldus ja nimetus!

Vastus:
ValikEsitatud vastusHinnang

Eneseteadlikkus

Oskus kirjeldada enda tundeid, mõtteid, väärtusi, tugevusi ja vajadusi.

correct

Sotsiaalne teadlikkus

Oskus mõista teiste inimeste vaatenurki, erinevusi ja tundeid.

correct

Vastutustundlik otsustamine

Oskus ära tunda väljakutsed ja probleeme edukalt lahendada. Oskus mõelda oma tegevusest. Isikliku vastutuse tajumine.

correct

Eneseregulatsioon

Oskus jälgida ja kontrollida oma tundeid, impulsse ja käitumist, et oma eesmärke saavutada.

correct

Suhetega toimetulek

Oskus suhelda, teha koostööd, läbirääkimisi pidada. Oskus pakkuda ja vastu võtta abi.

correct
Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Õpilane rikub tunnis korda. Õpetaja kirjutab selle tagajärjel tema päevikusse märkuse. Millega on tegu?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Proaktiivne strateegia

Reaktiivne strateegia

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Milline käitumise funktsiooni analüüsi tulemusena loodud hüpoteesidest ei ole sobilik käitumusliku sekkumise loomiseks?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Laps hakkab sageli lasteaias hommikul rühma minnes nutma. Tema vanemad lahkuvad rühma garderoobist siis viivitusega.

Vanemate lahutuse tagajärjel hakkas laps rahutult käituma. Ta vähendab oma sisemisi pingeid teisi kiusates.

Õpilane solvab vahetunnis kaasõpilasi. Selle tulemusel saab ta nende tähelepanu.

Ebameeldiva heli kuulmisel suureneb tõenäosus, et laps hakkab karjuma. Tema enda hääl summutab ebameeldiva heli.

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Kõige tõhusam käitumise kujundamise viis on häiriva käitumise karistamine.

Vastus:
Esitatud vastus
Vale
Küsimus:
Tulemus 1 / 7

Järjesta tugikava koostamise ja rakendamise sammud alates esimesest.

Vastus:
ValikEsitatud vastusHinnang

Samm 1

Andmete analüüs

incorrect

Samm 2

Tugikava täitmise ja tulemuslikkuse monitooring

incorrect

Samm 3

Tegevuskava rakendamine

incorrect

Samm 4

Probleemist lähtuvalt eesmärgi sõnastamine

correct

Samm 5

Tegevuskava koostamine

correct

Samm 6

Tegevuskava rakendamine

correct

Samm 7

Tugikava täitmise ja tulemuslikkuse monitooring

correct
Küsimus:
Tulemus 0 / 5

Õpetaja viib läbi mudelõppe tunnis käe tõstmise oskuse kujundamiseks. Järjesta tema tegevused.

   

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusHinnang

  1.

  Ta selgitab suuliselt, kuidas korrektne käe tõstmine toimub.

  incorrect

  2.

  Ta selgitab suuliselt, kuidas korrektne käe tõstmine toimub.

  correct

  3.

  Õpetaja selgitab lastele, mistõttu on tunni ajal käe tõstmine oluline.

  incorrect

  4.

  Ta selgitab suuliselt, kuidas korrektne käe tõstmine toimub.

  incorrect

  5.

  Õpetaja näitab lastele ette, kuidas käe tõstmine tunniolukorras toimub.

  incorrect
  Küsimus:
  Tulemus 1 / 1

  Käitumise tugikava koostamine on meeskonnatöö.

  Vastus:
  Esitatud vastus
  Õige
  Küsimus:
  Tulemus 1 / 1

  Millise sotsioemotsionaalsete pädevuste valdkonna alla kuulub enesekehtestamise oskus?

  Vastus:
  ValikEsitatud vastusÕige vastus

  Eneseteadlikkus

  Sotsiaalne teadlikkus

  Vastutustundlik otsustamine

  Eneseregulatsioon

  Suhetega toimetulek