Näide

Järgnev kava ei esinda ideaalset käitumise tugikava. Sellist pole olemas, kuna töö käigus kõik kavad täienevad ja arenevad. 

 

Lapse nimi ja üldandmed

Mari, 8.a, õpib teises klassis (kokku14 õpilast).
Probleemi kirjeldus Mari ei vasta, kui õpetaja talle sõna annab. Õpetaja pöördumise peale suunab ta pilgu lauale ja vaikib. Enamasti pöördub õpetaja seejärel kaasõpilase poole. Kui ta nõuab Marilt vastamist, hakkab Mari sageli nutma ning äärmuslikul juhul jookseb klassist välja. Klassist lahkumist esineb 5-10 korda nädalas. Probleem ilmneb kõigis ainetundides, kus tuleb suuliselt vastata. Üksikjuhtudel osaleb Mari, kui toimub kooris õpetajale vastamine.
Tööhüpotees Mari käitumise otstarve on nõudlikust ülesandest ning tähelepanust vabanemine. Probleemi alal hoidev tegur on vähene enesekindlus ning oskamatus oma ärevusega toime tulla.
Eesmärk

Eesmärk õppeaasta lõpuks:

 • Mari vastab enamikel juhtudel (80%) oma klassijuhataja küsimustele tunnisituatsioonis.

Eesmärk kaheks kuuks:

 • Lapse ärajooksmise episoodid on vähenenud kuni kolmele korrale nädalas.
 • Mari kasutab õpetaja juhendamisel vähemalt üht eneserahustamise võtet.
Tegevuskava
Tegija Tegevus Aeg

Klassijuhataja

 • Õpetaja kahekordistab kooris vastamise osakaalu tunnis. 
 • Kasutusele võetakse vastuste kaardid (mitteverbaalne vastamine). Igas tunnis kasutatakse kaarte vähemalt üks kord.
 • Õpetaja tunnustab Mari vastamist nii kooris vastamise kui mitteverbaalselt vastamise korral. Tunnustamine toimub sõnaliselt või žestiga. 
 • Laps saab motiveeriva kleepsu, kui on terve päeva oma klassi  juures olnud. 
 • Julgustab last rahunemisvõtete rakendmisel. Valmistab koos lapsega lauale meeldetuletava märgi ning probleemolukorras julgustab meetodi rakendamist. 
 • Kutsub meeskonna vahekohtumisele veebruari lõpus.

 

 

 

Järjepidevalt jaan-veebr 2020; kutse meeskonna liikmetele edastab veebruari keskpaigas.

 

 

 

 

Koolipsühholoog
 • Koolipsühholoog õpetab lapsele kahte rahunemisvõtet enesejuhendamise meetodil üks-ühele situatsioonis.
 • Õpetaja ja vanema konsulteerimine õpetatud oskuste rakendumise toetamiseks ja üldistumiseks.

Jaan: sügav hingamine lõõgastumiseks; veebr: keha lõõgastamine.

Konsulteerimine oskuse õpetamise teisel nädalal.

Kooli personal
 • Kui laps on klassiruumist lahkunud, suunatakse ta oma klassi tagasi. Lapsele kinnitatakse, et ta peab olema oma klassis ka siis, kui ta seal ei räägi.

Järjepidevalt jaan-veebr 2020

Lapsevanemad
 • Kohtumine koolipsühholoogiga enesejuhendamise meetodi kasutamise toetamiseks ning Mari toimetuleku hindamiseks. 
 • Mari suuline tunnustamine kleepsu välja teenimisel. 
 • Lapsega lapse valitud ühistegevuse elluviimine 10 kleepsu kogunemisel. 
 • Lapse igapäevane tunnustamine (vähemalt kord päevas) enesehinnangu toetamiseks. 
Kohtumine psühholoogiga kord kuus; ülejäänud tegevused järjepidevalt jaan-veebr 2020
Käitumise tugikava koostamise ja rakendamise juht Klassijuhataja Tiina Tore
Käitumise tugikava koostamise ja rakendamise meeskond

Koolipsühholoog Peeter Põnev

Muusikaõpetaja Meeli Muusika

Lapsevanemad Valdur Vaikne ja Vilja Vaikne
Kava rakendamise periood Jaanuar-juuni 2020
Kava koostamise kuupäev 20.12.19