KONTAKT

Koolituse korraldaja on:

MTÜ GEOguide Baltoscandia

 

Koostööpartnerid:

Tartu Ülikooli geoloogia osakond

Eesti Geoloogiateenistus

 

Info ja küsimused:

Kairi Põldsaar

TÜ geoloogia vanemspetsialist

E-post: kairi.poldsaar@ut.ee

Tel: +372 5833 0832