Tulemused läbi aegade

Lõppvoorust osavõtmise statistika 2001-2012

Alljärgnevalt on võimalik tutvuda geograafia olümpiaadide lõppvoorudest (ajavahemik 2001-2012) osavõtmise statistikaga – graafik on interaktiivne, võimaldades andmeid valida aastate ja vanusgruppide kaupa, nii et katsetage!

Märkusena niipalju, et seoses koolinimede erinevate kujudega ja nimede muutumisega selle perioodi jooksul võib esineda mõningaid ebatäpsusi. Samamoodi ei kajastu siin võrdsete punktide korral tekkivad kohtade jagamised. Seega ei ole tegemist päris ametlike tulemustega. Ametlikud tulemused on ära toodud olümpiaadide leheküljel tulemuste protokollina, mille leiab üles ka TÜ teaduskooli lehelt.

 

Powered by Tableau

Lõppvooru võitjad läbi aegade

Lõpvooru võitjad alates 1966. aastast – Exceli fail, 22 kb
Allajoonitud nimed on tulnud õppima ja lõpetanud TÜ geograafia osakonna.