Olümpiaadid

Geograafiaolümpiaadid toimuvad alates 1966. aastast. Aja jooksul on olümpiaadide sisu ja vorm küll muutunud, kuid  endiseks on jäänud õpilaste suur huvi selle ürituse vastu.

Olümpiaad toimub neljas vanuserühmas (7.klass8. klass9. klass ja gümnaasium) ning kolmes voorus.

Koolivoor korraldatakse vastavalt väljakujunenud tavadele, soovitavalt novembri lõpus või detsembri algul. Koolivooru parimad saadetakse edasi Piirkonnavooru.

Piirkonnavoor viiakse läbi detsembri algul maakondades ja suuremates linnades (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Jõhvi). Piirkonnavoor toimub kõigile ühel ajal žürii poolt koostatud küsimuste põhjal. Piirkondade iga vanuserühma kolme parema õpilase tööd saadetakse Tartusse geograafiaolümpiaadi žüriile, kus koostatakse üldine pingerida, mille alusel kutsutakse lõppvooru 100 õpilast.

Lõppvoor toimub mai algul. Võistlus koosneb neljast osast: kirjalik töö, arvutivoor, maastikuvõistlus ja väike viktoriin. Nende osavõistluste põhjal selgitatakse iga vanuserühma paremad õpilased.

Põhjalikuma ülevaate geograafiaolümpiaadi korraldusest saab olümpiaadi juhendist TÜ teaduskooli lehel.

Alates 2012. aastast viiakse rahvusvahelist geograafiaolümpiaadi läbi igal aastal.  Eestit esindav neljaliikmeline võistkond (10.-12. klassi õpilased) valitakse lõppvooru tulemuste põhjal. Lisaks on rahvusvahelise olümpiaadi võistkonda pääsemise eelduseks hea inglise keele oskus. Rahvusvaheliste geograafiaolümpiaadidega saab täpsemalt tutvuda järgnevalt lehelt.