Olümpiaadid

Geograafiaolümpiaadid toimuvad alates 1966. aastast. Aja jooksul on olümpiaadide sisu ja vorm küll muutunud, kuid  endiseks on jäänud õpilaste suur huvi selle ürituse vastu.

Olümpiaad toimub neljas vanuserühmas (7.klass8. klass9. klass ja gümnaasium) ning kolmes voorus.

Koolivoor korraldatakse vastavalt väljakujunenud tavadele, soovitavalt novembri lõpus või detsembri algul. Koolivooru parimad saadetakse edasi Piirkonnavooru.

Piirkonnavoor toimub kõigile ühel ajal žürii poolt koostatud küsimuste põhjal Eesti suuremates linnades (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Jõhvi). Piirkonnavooru tööde alusel kutsutakse igast vanuserühmast kuni 25 õpilast Lõppvooru.

Lõppvoor toimub igal aastal Eesti erinevas paigas ja koosneb neljast osast: kirjalik töö, arvutivoor, maastikuvõistlus ja väike viktoriin. Nende osavõistluste põhjal selgitatakse iga vanuserühma parimad õpilased.

Põhjalikuma ülevaate geograafiaolümpiaadi korraldusest saab olümpiaadi juhendist TÜ teaduskooli lehel.

Alates 2012. aastast viiakse läbi igal aastal rahvusvahelist geograafiaolümpiaadi ja Lõppvooru tulemuste põhjal valitakse välja Eestit esindav neljaliikmeline võistkond (10.-12. klassi õpilased). Lisaks on rahvusvahelise olümpiaadi võistkonda pääsemise eelduseks hea inglise keele oskus. Rahvusvaheliste geograafiaolümpiaadidega saab täpsemalt tutvuda järgnevalt lehelt.