Geograafiaolümpiaadi lõppvoor 2021

 

Geograafiaolümpiaadi lõppvoor toimub reedel 7. mail. Õpilased teevad testi kodus (vajalik on hea internetiühendus).

   7.-8. klassi test avatakse 9.30. 

   9. klassi test avatakse 9.15 ja testile järgneb lisaülesanne, mis vormistatakse paberile.

   Gümnaasiumi test avatakse 9.00 ja testile järgneb lisaülesanne, mis vormistatakse paberile.

Registreerumine lõpeb neljapäeval 6. mai südaöösel. Kursusele sisenemise võtme saad teada geograafia õpetajalt. 

Õpilased täidavad ülesandeid Harno Moodle’i keskkonnas, testi tegemise aeg on õpilastele näha testi avamisel ja täitmisel. Ülesanded on seadistatud nii, et testis tagasi liikuda ei saa, seega tuleb hoolikalt aega planeerida ja küsimusele kohe lõplik vastus vormistada. 

Traditsioonilist maastikuvõistlust ei toimu, kuid mitmete ülesannete lahendamisel tuleb kasutada Maa-ameti kaardirakendusi ja Google maps’i tänavavaadet.

9. klassi ja gümnaasiumiõpilastel tuleb üks ülesanne teha paberile, see pildistada ja üles laadida. Selleks on vaja A4 valget paberilehte ja värvilisi pliiatseid.

7.– 8. klassi õpilased kasutavad ülesannete täitmisel Eesti atlast ja mõnele küsimusele tuleb  leida vastus ka Maa-ameti või Google maps’i kaardilt, tänavavaatest või internetist. 9. klassi ja gümnaasiumi õpilastel tuleb vastamisel leida infot internetist.

Olümpiaadi virtuaalseks toimumiskohaks on Ida-Virumaa, mis tähendab, et küsimuste ja ülesannete fookuses on Ida-Virumaa loodus, rahvastik, asustus, majandustegevus ja kultuurielu. 

Olümpiaadi žürii