I OSA. Terminid. Käsitlusviisid

Kõigepealt selgitame, miks käesolevas õpikus kasutame sõna ”maailmaparandamine” ja tutvustame peamisi küsimusi, millele sihtrühmade mõtlemise- ja toimimise harjumusi muuta püüdvates kampaaniate-programmide tegijad peaks enne tegustema asumist vastama. Tutvustame erinevaid nn sekkumiste viise, kuidas inimesi ja nende praktikaid mõjutada: poliitikaid, võrgustikke ning turunduslikke võtteid.

back forward