4.3. Edasiseks lugemiseks

Rakenduslikud käsiraamatud, veebiressursid jm

Teoreetilised käsitlused 

Empiirilised uurimused 

 • Oosterveer, P., Spaargaren, G., (2011). Organising consumer involvement in the greening of global food flows: the role of environmental NGOs in the case of marine fish. Environmental Politics, Vol 20 (1): 97–114. 

Aruanded ja poliitikadokumendid

 • Davies, A., Simon, J., Patrick, R., Norman, W. (2012). Mapping Citizen Engagement in the Process of Social Innovation. A deliverable of the project: „The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research. 
 • Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., Sanders, B. (2008). Social Innovation What it is, why it matters and how it can be accelerated. Oxford: Said Business School. 
 • Ruckenstein, M. et al. (2011). Forget Innovation: Focus on Value Creation. Sitra Publications 293. Helsinki: Edita. 
 • Southerton, D., McMeekin, A., Evans, D. (2010). International Review of Behaviour Change Initiatives. URL (külastatud märtsis 2013) http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/02/01104638/1
 • Bureau of European Policy Advisors of the European Commission (2011). Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union. European Commission. URL (külastatud märtsis 2013) http://ec.europa.eu/bepa/pdf/publications_pdf/social_innovation.pdf. 
 • Euroopa Komisjoni ametlik lehekülg sotsiaalsest innovatsioonist, sh mitmed aruanded ja poliitikadokumendid. URL (külastatud märtsis 2013) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/index_en.htm. 

Tudengitööd 

 • Stubender, K. (2008). Kolmanda ja ärisektori partnerlus: arenguperspektiivid ja dilemmad. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.
 • Höglund, I. (2008). Hoiatavate reklaamide vastuvõtt noorte seas. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (külastatud märtsis 2013) http://hdl.handle.net/10062/15704.
 • Toome, T. (2007). Veebilehekülje kommunikatsioon sotsiaalturunduslikes kampaaniates. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (külastatud märtsis 2013) http://hdl.handle.net/10062/15684.
 • Vene, K. (2005). Vabatahtlik töö siirdeaja Eestis: vabatahtlike kogemus, motivatsioon ja võrgustikud. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (külastatud märtsis 2013) http://hdl.handle.net/10062/15536.
 • Väljaotsa, M. (2010). SA TÜK Lastefondi vabatahtlikkuse edendamise võimalused: sotsiaalturunduslik vaatenurk. Magistritöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (külastatud märtsis 2013) http://hdl.handle.net/10062/15367.
back forward