3.7. Edasiseks lugemiseks

Rakenduslikud käsiraamatud, veebiressursid

Teoreetilised käsitlused

 • Halkier, B. (ilmumas 2013). Science Consumption in a Practice Theoretical Perspective. A Discussion of Different Understandings of the Relations Between Consumers and Public Communication Initiatives. Public Understanding of Science.
 • Peatie, K., Peatie, S. (2009). Social Marketing: A Pathway to Consumption Reduction? Journal of Business Research, 62 (2): 260–68.
 • Phillips, L. J. (2011a). Analysing the Dialogic Turn in the Communication of Research-Based Knowledge: An Exploration of the Tensions in Collaborative Research. Public Understanding of Science, 20 (1): 80–100.
 • Phillips, L. J. (2011b). The Promise of Dialogue. Amsterdam: John Benjamins.
 • Rogers, E. (1995). Diffusion of Innovations, 3rd Edition. New York (NJ): Free Press.
 • Shove, E., Pantzar, M., Watson, M. (2012). The Dynamics of Social Practice. Everyday Life and How it Changes. London: Sage.

Empiirilised uurimused

 • Jensen, I., Halkier, B. (2011). Rethinking Intercultural Network Communication as a Resource in Public Intercultural Health Communication. Journal of Intercultural Communication, 25 (1), URL (külastatud märtsis 2013) http://www.immi.se/intercultural/nr25/jensen-halkier.htm.
 • Lawson, R., Todd, S. (2002). Consumer lifestyles: a social stratification perspective, Marketing Theory, 2, 295–307.
 • Praxise kodulehekülg, publikatsioonid (ühiskonna eri valdkondade uuringud ja poliitikaanalüüsid). URL (külastatud märtsis 2013) http://praxis.ee/index.php?id=356.
 • Rokka, J., Uusitalo, L. (2008). Preference for Green Packaging in Consumer Product Choices – Do Consumers Care? International Journal of Consumer Studies, 32 (5): 516–525.
 • Todt, O., Munos, E., Gonzalez, M. et al. (2009). Consumer Attitudes and the Governance of Safety. Public Understanding of Science, 18 (1): 103–114.
 • Verain, M. C. D., Bartels, J., Dagevos, H. et al. (2012). Segments of Sustainable Food Consumers: A Literature Review. International Journal of Consumer Studies, 36 (2): 123–132.

Aruanded ja poliitikadokumendid

Tudengitööd

 • Kiisel, M. (2002). Kogukonnapõhine sotsiaalturundus teadliku prügikäitumise kujundamisel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.
 • Hinsberg, L. (2012). Kampaania „Kumm on seks!” vastuvõtt sihtrühma seas. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (kasutatud märtsis 2013) http://hdl.handle.net/10062/25820.
back forward