1.4. Edasiseks lugemiseks

Õpikud, käsiraamatud ja rakenduslikud veebiressursid

Teoreetilised käsitlused ja empiirilistel uuringutel põhinevad teadusartiklid

 • Fisher, W. F. (1997). DOING GOOD? The Politics and Antipolitics of NGO Practices. Annual Review of Anthropology, 26: 439–464.
 • Livingstone, S., Lunt, S., Miller, L. (2007). Citizens, Consumers and the Citizen-Consumer: Articulating the Citizen Interest in Media and Communications Regulation. Discourse and Communication, 1(1): 85–111.
 • Pearce, J. (2010). Is Social Change Fundable? NGOs and Theories and Practices of Social Change. Development in Practice, 20(6): 621–635.
 • Schwartz, B. (2010). An Interview with Craig Lefebvre. Social Marketing Quarterly, 16(4): 151–154.
 • Spaargaren, G., Oosterveer, P. (2010). Citizen-Consumers as Agents of Change in Globalizing Modernity: The Case of Sustainable Consumption. Sustainability, 2(7): 1887–1908.
 • Stromquist, N. P. (2008). Revisiting Transformational NGOs in the Context of Contemporary Society. Current Issues in Comparative Education, 10(1/2): 41–45.

Aruanded ja poliitikadokumendid

Tudengitööd

 • Ott, E. (2013). Sotsiaalse ettevõtluse kontseptsioon ja selle rakendamine Eestis. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (kasutatud juulis 2013) http://hdl.handle.net/10062/31303.
 • Mesila, H. (2007). Sotsiaalse suunitluse mõju turunduses ettevõtte kuvandile Elioni, Hansapanga ning Selveri näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (kasutatud märtsis 2013) http://hdl.handle.net/10062/15625.
 • Roždestvenski, G. (2013). Suvise piirkiiruse tõstmata jätmine liikluspraktikate kujundamisel. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (kasutatud juulis 2013) http://hdl.handle.net/10062/31306.
 • Luuk-Aasmäe, L. (2010). Sotsiaalse turunduse teooriate rakendamine Eestis läbi viidud tervisekäitumist mõjutavate kampaaniate näitel. Magistritöö. Tallinn: EBS, URL (kasutatud märtsis 2013) http://www.mnt.ee/public/Suuk-Aasmae.pdf.
 • Tuulik-Põllu, E. (2006). Annetamise motivatsioon ja tõlgendus annetanute ja mitteannetanute seas. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (kasutatud märtsis 2013) http://hdl.handle.net/10062/15589.
 • Vahe, M. (2004). Sotsiaalturunduse ja sotsiaalse vastutuse võimalikud tõlgendusviisid Eestis. Magistritöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (kasutatud märtsis 2013) http://hdl.handle.net/10062/15461.
 • Vettik, A. (2006). Avaliku sektori poolt tellitud sotsiaalreklaamid suhtluses sihtrühmadega ajalehes Postimees aastatel 1995–2005. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, URL (kasutatud märtsis 2013) http://hdl.handle.net/10062/15593.
back forward