Autoritest

Maie Kiisel, Triin Vihalemm, Margit Keller

Triin Vihalemm

Olen Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi kommunikatsiooniõppejõud, juhin samanimelist õppetooli ja kommunikatsioonijuhtimise magistriõppe programmi. Ühiskonnateadlasena olen olnud palju aastaid seotud mastaapse programmi – Eesti lõimumiskava loomise ja arendamisega, analüüsinud identiteedi arenguid ja keelesuhteid ühiskonnas ning organisatsioonides. Praegu õpetan ja uurin kommunikatsiooni, võttes lakmuseks inimeste igapäevapraktikad ja -suhted, nende muutuse ning arengu.

Margit Keller

Alustasin ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis õpetamist ja teaduse tegemist 1999. aastal. Tarbimisuuringud on minu peamine lemmik, mh olen 2012 sügisest Euroopa Sotsioloogide Assotsiatsiooni tarbimissotsioloogia võrgustiku juht. Uurimistöös keskendun igapäevaelu praktikatele: kuidas ja miks inimesed midagi teevad, kuidas on sellega seotud asjad ning mil moel tegemised muutuvad? Kuidas sünnib sotsiaalne innovatsioon? Praegu õpetan tarbimiskultuuri, brändimist ja kommunikatsioonistrateegiat ning juhendan lõputöid.

Maie Kiisel

Põhitöö kõrvalt Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis eksin sageli ära erinevatesse kodanikuühendustesse. Ikka see tüütu projektimajandus, sekka mõni helgem hetk. Vabaühendused, kodanikuühiskond, osalemine, planeerimine, keskkonnakaitse, kommunikatsiooni- ja ühiskonnateooriad – just siit saavadki inspiratsiooni minu huvid ning teadus- ja õppetöö.

Täname õpiku valmimisele kaasaaitajaid: Kadri Ugur, Alar Suija, Kersti Karu, Kristina Kurm, Elever Loho, Viola Murd, Alar Pikkorainen, Kristiine Rebane, Leonore Riitsalu, Reesi Soodla, Endre Tisler, Hanna Turetski, Reelika Vahopski, Silvia Sokk.

Tehniline teostus ja illustratsioonid:  TÜ elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskus

back forward