4.2.7. Näited

Alljärgnevalt toome mõned näited väiksematest ja suurematest ettevõtmistest ning programmidest, kus on loovalt ja nutikalt kasutatud erinevaid vahendeid sotsiaalse muutuse tekitamisel, kujundades ümber inimeste igapäevase toimimise ja mõtlemise rutiine õpetamise, veenmise ja tegevusteks soodsa keskkonna loomise kaudu.

back forward