4.2. Loovlahendused

Käesolevas alapeatükis tutvustame erinevaid loovlahendusi, mida saab programmi koostades omavahel kombineerida: informeerimine, harimine, seadusandluse muutmine, keskkonna kujundus, sotsiaalreklaam,  praktikate toodeteks disainimine , sotsiaalne innovatsioon. Iga loovlahenduse juures on toodud ka näiteid nii Eestist kui mujalt maailmast.

back forward