4.1.1. Partnerite leidmine, koalitsiooni loomine

Partnerite leidmine, kes ühel või teisel viisil meiega sarnast asja ajavad, on sotsiaalset muutust taotleva programmi puhul väga tähtis, sest see tagab jätkusuutlikkuse. Ükski programm üksi ei suuda saavutada suurt muutust, küll aga suudavad seda nutikalt omavahel ühendatud erinevate tegijate pingutused. Koostöö ei eelda alati ühtset tegevusprogrammi. See võib olla pigem võrgustikuline suhtlus ja teadlikkus üksteise tegemistest ning teadlik pingutamine selle nimel, et leida kiires argipäevas aega ühiselt probleeme ja eesmärke arutada.

Kuna koostööteema on tähtis, käsitleme seda põhjalikumalt.

back forward