IV OSA. Mida ja kuidas teha, et programm oleks hea ning jätkusuutlik?

Eelmises peatükis käisime samm-sammult läbi sotsiaalse muutuse programmi ettevalmistuse analüüsist eesmärgistamiseni ja strateegia valikuni. Käesolev peatükk läheb edasi, õpetades, kuidas programmi reaalselt luua ning mida teha, et programm oleks jätkusuutlik – muutus jätkuks ka pärast programmi enda lõppemist. Selleks on oluline partnerite leidmine ning erinevate loovlahenduste omavaheline kombineerimine. Praktikaid ei saa muuta nö „ühest otsast“  vaid muuta tuleb nii tähendusi, oskusi kui materiaalset keskkonda.

back forward