3.2. Kuidas probleem üles leida?

Eespool kirja pandud julgustus hankida sotsiaalset muutust taotleva programmi kavandamisel vahetut kogemust on väga oluline juba probleemi määratlemise faasis – ideaalis peaks vahetu kogemuse hankimine ning probleemianalüüs käima käsikäes, teineteist toetama. Kuigi me võime üldjoontes teada üldisi (enamasti kvantitatiivseid) näitajad, on statistiliselt või üksikjuhtumite baasil määratletud probleemi täpsustamine ning kohandamine sotsiaalset muutust taotleva programmi konteksti üsna keerukas protsess. Sotsiaalsete probleemide puhul võib kasutada tuntud jäämäe metafoori: enamasti on ühiskondlikult problematiseeritud selle veepealne ehk nähtav osa, mida kirjeldavad statistilised näitajad (nt ravilepöördujate arvu suurenemine), anonüümsete küsitlusuuringute andmed (nt koolivägivalla kogemine), suhtarvud (nt HI-viiruse kandjate arv tuhande elaniku kohta), rahvusvahelised võrdlevad indeksid ja näitajad (nt alkoholitarbimine riigiti). Selle probleemi taga hargneb aga erinevate seoste rägastik, kuna probleemsed praktikad on seotud teiste praktikatega ning jätkusuutliku muutuse saavutamiseks tuleb neid kõiki mingil määral ümber kujundada.

back forward