III OSA. Sotsiaalset muutust taotleva programmi ettevalmistus

Eelnevates peatükkides selgitasime sotsioloogilistele teooriatele tuginedes sotsiaalsete muutuste mehhanismi. Käesolevas peatükis vaatleme, kuidas teoreetilisi teadmisi saab rakendada. Paradoksaalsel viisil võib mõnigi teoreetiliselt väga keerukana tunduv nähtus või protsess reaalsesse ellu tuues minna hoopis lihtsamaks. Käime läbi sammsammulise tee sotsiaalset muutust taotleva programmi või projekti loomiseks – ideest strateegiani. Pakume nii abistavaid küsimusi kui ka juhtnööre neile vastuste otsimiseks, mis võiksid olla rakendatavad erinevate teemade puhul.

back forward