II OSA. Teoreetilised lähtekohad

Käesolev peatükk tutvustab uut ja põnevat suunda sotsioloogias ja kommunikatsiooniteoorias - sotsiaalsete praktikate põhist ühiskonnaprotsesside seletamist. Võrdeleme, mille poolest see lähenemine erineb indiviidi käitumise muutmise käsitlustest ning tutvustame praktikapõhise käsitlusviisi peamisi võtteid. Ärge jätke seda peatükki õpikut uurides vahele - teooria tundmine teeb sotsiaalse muutuse toimemehhanismide mõistmise lõppkokkuvõttes lihtsamaks ja hoomatavamaks, aidates luua rakenduslikku tegevusprogrammi.

back forward