Ruumimetafoorid aega väljendamas

Siit leiad lugemiseks lühikese kokkuvõtte sellest, kuidas ajast räägitakse metafoorselt ruumi kaudu.

Peatükk 8.2. Ruumi- ja ajasõnade seosed eesti keeles raamatus "Tuumsõnade semantikat ja pragmaatikat". Renate Pajusalu, Ilona Tragel, Ann Veismann, Maigi Vija. Tartu 2004.

Ruumimetafoorid aega väljendamas742 KB
back forward