Enesekontrolli test kogu kursuse kohta

Küsimuste arv:13
Avatud:alati
Lävend:51 %
Tagasi liikumine:keelatud
back forward