Ülesanne kordamiseks kognitiivsest keeleteadusest

Jaota väited sobivasse lahtrisse (lahtrid ei pea olema tingimata päris võrdselt täidetud).

Küsimuste arv:1
Avatud:alati
Lävend:51 %
Tagasi liikumine:keelatud
back forward