Näiteid skeemkujutlustest: TEE

Tee skeemkujutlus peegeldab meie igapäevast kogemust liikumisest, nii meie enda kui ka meid ümbritsevate objektide liikumisest ühest punktist teise. Teel on harilikult algus ja lõpp-punkt ja nende vahel järjestikku läbitavate punktide jada, ning suund. Teel liikumise kogemusest tekkivad järeldused/tähendused on: alguspunktist A lõpp-punkti B jõudmine eeldab vahepealsete punktide läbimist; teel olemine tähendab suunatud liikumist; ruumis liikumisega kaasneb ka aja kulg.

Tee skeemkujutluse abil on seletatavad mitmed tuntud metafoorid (ELU ON TEEKOND; ARMASTUS ON TEEKOND; AEG ON RUUM), millest oli juttu metafooride osas. Eesti keelest võib näiteks tuua kaassõna üle kasutuse. Üle esimese ja keskse tähendusena võib välja tuua liikumist ühest punktist teise üle(tades) mingi takistuse. Teel liikumise füüsilistest omadustest tulenevad järeldused/tähendused on olemas ka üle abstraktsetes kasutustes: üle elama, üle saama, üle tulema, (käsust) üle astuma jne. Sarnaseid tähendusi on ka inglise prepositsioonil over:

(http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/6943002_700b_v2.jpg)

Üheks skeemkujutluste omaduseks on nende võime transformeeruda. Tee skeemkujutluse üks võimalik transformatsioon seisneb selles, et teed märkivate punktide läbimise ahela asemel keskendub "vaataja" ainult tee lõpp-punktile (tee fookus ↔ sihi fookus) Näiteks lausetes paadisadam asub üle jõe või istub üle laua minu vastas pole enam esil liikumine punktist A punkti B, vaid see,  et vaatleja juurest või mõttelisest lähtepunktist sihtpunkti jõudmiseks tuleks ületada mingi takistus. Tavaline on kogemus jälgida liikuva objekti teed, kuni ta jõuab kohale ja siis keskenduda sellele, kus ta on.

Skeemkujutlusliku transformatsiooni näiteks võib veel tuua vastuse küsimusel, miks me saame öelda Inimesed valgusid mööda linna laiali? Füüsiliselt, sõnasõnalt võttes ei saa inimene valguda, üle põhiline tähendus eeldab liikumist kuskilt kuhugi. Uurijad on leidnud , et tegemist on loomulike skeemkujutluslike transformatsioonidega: kaugelt vaadates paistab palju väikseid objekte ühtlase aine, massina (multiplex ↔ mass). (Vt Lakoff 1987: : 440jj)

back forward