Metafooride põhiomadused

Metafoore iseloomustavad neli põhiomadust:

1. Konventsionaalsus – surnud metafoorid on kõige elusamad!  Kasutatavad alati uues kontekstis. Metafoor töötab nii tuntud väljenditega kui ka uutes olukordades. Nt metafoori ELU ON TEEKOND saame me kasutada nii kõikidele tuntud klišeelike väljenditega (meie teed lähevad lahku; vanavanaisa eluteekond on lõppemas) kui ka leiutada selle põhjal uues olukorras uue väljendusviisi (pärast kooli tormasin otsejoones ülikooli).

2. Süstemaatilisus. See tähendab, et need ei ole juhuslikud võrdlused. Allik- ja sihtvaldkonna omadused on ühendatud nii, et metafoori saab laiendada, sellel on oma sisemine loogika. Ühel metafooril on palju väljendusi; valdkondade vahel valitsevad sisemised seosed.

Lakoff ja Turner toovad näite, kuidas metafoor ELU ON TEEKOND läbib meie harilikku elust rääkimise viisi (1989: 3-4):

  • elu elav inimene on reisija
  • tema eesmärgid on sihtpunktid teel
  • eesmärkide saavutamise vahendid on teed/suunad/marsruudid
  • raskused elus on tõkked teel
  • nõustajad on giidid
  • progress on reisil läbitud vahemaa
  • materiaalsed allikad ja anded on reisipagas

3. Asümmetria tähendab seda, et metafoorid on ühesuunalised. Nad ei moodusta sümmeetrilisi võrdlusi kahe mõiste vahel. On kindel allikas ja kindel sihtvaldkond ja neid ei saa vahetada niisama lihtsalt. Isegi näiliselt sümmeetriliste metafooride puhul allik- ja sihtvaldkonna vahetamine tähendab teistsugust struktureerimist, esile tuuakse ja varjatakse teisi omadusi.

Nt INIMENE ON PUU ja PUU ON INIMENE

Inimene kui puu – murdumine/paindumine, juured, latv (mehe juured on maal, paindlik tegelane, miski ei pane teda murduma, kas sul on ladvas kõik korras?)

Puu kui inimene – hing, tunded (puidu iseloom, puu saab haiget)

4. Abstraktsioon on seotud asümmeetriaga. Allikvaldkonnad tihtipeale konkreetsemad kui sihtvaldkonnad. Kasutatakse tavalist igapäevast füüsilist kogemust, et seletada, kirjeldada ja mõista abstraktsemaid protsesse. See lubab meil kategoriseerida uusi mõisteid vanade kaudu (vt tüüpilisemad allikvaldkonnad ja sihtvaldkonnad).

Lihtsamini mõistetav (allikas) →  keerulisem (siht)

OLULINE LUGEMINE: G. Lakoff, M. Johnson „Metafoorid, mille järgi me elame“ lk 35-73.

SOOVITUSLIK LISALUGEMINE: H. Metslang "Metafooridest grammatikas". Keele kannul. Pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks. Koostanud ja toimetanud R. Kasik. Tartu ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 17. Tartu 2001. Lk 222-231.

Helle Metslang "Metafooridest grammatikas"589 KB
back forward