Kliinilise meditsiini doktorikool on Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli koostööprojekt, mille eesmärgiks on doktoriõppe efektiivsem ja kvaliteetsem korraldamine.

Doktorikooli raames korraldatakse interdistsiplinaarseid kursuseid, praktikume ja konverentse, kaasatakse õppe- ja juhendamistegevustesse välislektoreid teistest ülikoolidest ja teadus- ja arendusasutustest ning luuakse koostöövõrgustik teoreetilise õppe ja praktilise vajaduse integreerimiseks ning efektiivsemaks arenguks.

Doktorikooli eesmärgiks on doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamine doktoriõpet toetavate tegevuste kaudu nagu õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine, erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine, doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine, õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmine ning teaduse ja doktoriõppe populariseerimine.

Tartu Ülikoolis tegutseb doktorikool ASTRA projekti PER ASPERA raames, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Rahastusperiood: 01.01.2016–31.08.2022