Tarbeesemed ja igapäevaelu

Kosmeetikatööstus

Võib tunduda üllatavana, kuid kiirgusallikaid kasutatakse ka kosmeetikatööstuses kvaliteedi tagamiseks. Samuti kiiritatakse enamus kosmeetikatoodetest eesmärgiga hävitada parasiidid, enne kui nad müüki jõuavad. Ka on gamma-kiirgusega võimalik töödelda erinevaid materjale (nt plastikuid) nende füüsikaliste omaduste muutmiseks (nt plastiku tugevdamiseks või tefloni pulbriks muutmiseks jne). Kuna kiirguse abil on võimalik muuta ka mõnede materjalide struktuuri molekulide tasandil. Seda võimalust kasutatakse näiteks osade materjalide imavuse suurendamiseks. Näiteks beebimähkmete puhul on oluline, et nad oleksid võimelised imama suurel määral vedelikku.

Lennujaam

Kiirgusallikaga puutume kokku ka iga kord, kui lennukiga lendama läheme. Röntgenkiirgust kasutatakse väga paljudes pagasikontrolliaparaatides. Neid võib lisaks lennujaamadele leida ka veel ametiasutustes, postkontorites jne.

Suitsuandurid

Samuti on kasutusel suitsuandurid, mis sisaldavad kiirgusallikat. Optilised suitsuandurid sisaldavad radioaktiivset isotoopi Am-241 (ameriitsium). Am-241 eraldab radioaktiivse lagunemise käigus nii α-osakesi kui ka radioaktiivse aine kohta suhteliselt madala energiaga gammakiirgust. Seadme tööpõhimõte seisneb kiirguse abil õhu ioniseerimises. Ioniseeritud õhk juhib elektrivoolu pingestatud elektroodide vahel, ent suitsuosakeste olemasolu korral neelavad need õhust ioone ja vähendavad voolutugevust, vallandades alarmi. Suitsuandur sisaldab sellise koguse ameriitsiumi, milles toimub sekundi jooksul umbes 37 000 radioaktiivset lagunemist. Ühes grammis isotoobis Am-241 toimub 127 miljardit radioaktiivset lagunemist sekundi. Isotoobi Am-241 poolestusaeg on 432 aastat (allikas: Nupuvere http://www.ttkool.ut.ee/nupuvere/k/yl_1213_2.html).

Suitsuanduri ehitus ja tööpõhimõte (Alan Walter)Suitsuandur (Wikipedia, public domain)