Sissejuhatus

Tänapäeval räägitakse meedias kiirgusest palju ning tavaliselt eelkõige negatiivses mõttes. Paljude inimeste jaoks tekitab sõna "kiirgus" hirme ning sageli seostatakse sellega tuumapilve või siis võikaid pilte tuumakatastroofidest. Loomulikult on kiirguse näol tegemist nähtusega, mis võib tekitada suuri kahjustusi nii keskkonnale kui ka inimese tervisele. Samas tasub meeles pidada, et meie igapäevases elus on enamus tegevusi seotud riskidega - kas oskate nimetada mõnda tegevust, mis oleks riskivaba?

Meid kõiki on õpetatud juba lapsepõlvest alates, et tulega ei mängita. Aastasadade jooksul on tuli tekitanud väga palju kahju – maha on põlenud linnad, suured metsad jne. Tulekahju käigus hävib peaaegu kõik, kuid samas on tuli meie elu igapäevane osa ja me oleme teadlikud sellega kaasnevatest ohtudest. Viimane võimaldab meil tagada tule ohutu kasutamise.

Kiirgus on osa meid ümbritsevast keskkonnast ning seda aegade algusest peale. Sisuliselt ei ole võimalik leida kohta maakeral, kus kiirgus puuduks. Kiirgus ümbritseb meid kogu aeg.

Marie Curie, kes mängis olulist rolli radioaktiivsuse avastamisel ja kes aastakümneid tegeles selle uurimisega (ning selle tulemusena sai suured kiiritusdoosid), on kunagi öelnud:

„Karta ei tohi midagi. Oluline on aru saada.“

Kiirgusallikate kasutamine on olulist rolli mänginud viimase poolsajandi jooksul eelkõige meditsiinis. Tänu kiirgusallikate kasutusele võtmisega on paranenud märkimisväärselt nii elukvaliteet kui ka pikenenud inimeste eluiga.