Radiograafia

Kuna kiirgusallikate puhul on võimalik erinevate materjalide kvaliteedi kontroll ilma otsese kokkupuuteta, siis kasutatakse kiirgusallikaid ka kasutatavate masinate, torustike jne kvaliteedi kontrolliks. Kiirgusallikaid kasutatakse ka lennukite kvaliteedi kontrollimisel. Me ju kõik soovime, et lennureis oleks ohutu ning lennuki valmistamisel ning ka pärastisel kasutamisel viiakse läbi erinevaid kvaliteedikontrolle. Näiteks lennukitiibade valmistamisel tuleb tagada, et materjali tihedus ei oleks väga suur. Juhul kui see on liialt suur, on nende mass ka suurem ja see võib edaspidi kas raskendada või isegi takistada  lennuki õhtutõusmist. Tiheduse kontrollimiseks kasutatakse tihedusandureid. Samuti kasutatakse lennukite puhul keevisliideste kvaliteedi kontrolliks radiograafiat.

Radiograafia on sisuliselt erinevate asjade „pildistamine“ röntgenkiirguse või gammakiirgusega. Oluline on regulaarselt kontrollida kasutatavaid masinaid ning tuvastada erinevad rikked. Valmivatelt „fotodelt“ on näha materjalide kvaliteet. Samuti kasutatakse kiirgusallikaid keevisliidete kontrolliks. Sisuliselt on radiograafia analoog meditsiinis kasutatavatele röntgenpiltidele – lihtsalt inimese asemel on siis mingi seade või materjal.

Tööstusliku  radiograafia  kasutmine  materjalide  kontrolliks  (Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juhendmaterjalide põhjal)

Järgmisel pildil on näha erinevaid kiirgusallikate tüüpe radiograafias. Olenevalt eesmärgist, milleks radiograafiat kasutatakse, valitakse ka kiirgusallikad. Paksemate metallide kvaliteedi uurimiseks on vaja suurema aktiivsusega kiirgusallikaid. Gamma radiograafias on peamiselt kasutusel isotoop iriidium-192. Transpordi ja hoiustamise ajal on kiirgusallikas varjestuskonteineris. Kasutuselevõtmisel liigutatakse kiirgusallikas tööpositsiooni ning töö lõpetamisel liigutatakse jälle konteinerisse tagasi.  Kiirgusohutuse tagamiseks toimub liigutamine kaugjuhtimise teel. Tavaliselt tehakse radiograafiat välistingimustes.

Tööstuslikus radiograafias kasutatavate kiirgusallikate mõõtmed (Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juhendmaterjalid)