Maailmas toimunud tuumakatsetused

Militaarsetel tuumakatsetustel on mitmeid eesmärke. Näiteks annavad need katsetused aimu, et kuidas täpselt tuumarelvad töötavad, millised on mõjud erinevates  tingimustes   ning  kuidas   erinevad   lähedalolevad   struktuurid reageerivad plahvatuse korral. Lisaks tehnilistele aspektidele on tuumakatsetuste puhul alati oluline ka poliitiline aspekt.

 Tuumakatsetused erinevates keskkondades: (1) atmosfääris, (2) maa-alune, (3) avakosmoses ja (4) vee-alune (CTBTO)Läbi on viidud üle 2050 tuumakatsetuse erinevates paikades.
Tuumakatsetuste arvud riigiti:

 • Ameerika Ühendriigid – 1032 tuumakatsetust aastatel 1945 kuni 1992
 • Nõukogude Liit – 715 tuumakatsetust aastatel 1949 kuni 1990
 • Ühendkuningriik – 45 tuumakatsetust aastatel 1952 kuni 1991
 • Prantsusmaa – 210 tuumakatsetust aastatel 1960 kuni 1996
 • Hiina – 45 tuumakatsetust aastatel 1964 kuni 1996
 • India – 2 tuumakatsetust aastal 1998
 • Pakistan – 2 tuumakatsetust aastal 1998
 • Põhja-Korea – 2 tuumakatsetust aastatel 2006 kuni 2009

Ameerika Ühendriigid, Nõukogude Liit ja Hiina viisid katsetused läbi enda territooriumil. Samas Prantsusmaa viis tuumakatsetusi läbi näiteks ka Sahaara kõrbes ja Prantsuse Polüneesias Vaikses ookeanis.  Ühendkuningriigid  viisid  valdava osa oma tuumakatsetustest läbi koostöös Ameerika Ühendriikide või siis Austraaliaga. Valdav osa tuumakatsetustest viidi läbi hõredalt asustatud piirkondades. Maa all läbi viidud tuumakatsetused moodustavad pea 75% tuumakatsetuste koguarvust. Keskkonnale avaldasid eelkõige mõju atmosfääris läbi viidud tuumakatsetused. Atmosfääris viidi läbi umbes 500 tuumakatsetust – umbes pooled viis läbi Ameerika Ühendriigid ning pea sama suure hulga tuumakatsetusi viis läbi ka Nõukogude Liit. Samas atmosfääris tuumakatestusena tekkinud radionukliidid levisid palju laiematele  aladele ning avaldavad mõju tänase päevani.

Vaata:

Jaapani kunstniku Isao Hasimoto poolt koostatud ülevaade ajaperioodil 1945-1998 toimunud tuumakatsetustest: