Kiirgusallikad tööstuses

Tööstuses kasutatakse palju ioniseerivat kiirgust ja kiirgusallikaid. Kiirgusallikate kasutamine tööstuses sai alguse 1950ndatel aastatel, samal ajal kui alguse sai ka tuumaenergeetika laialdasem kasutamine.

Tavaliselt me isegi ei mõtle selle peale, et meie igapäevases elus on päris palju tooteid, mille valmistamisel või mille tootmises/arendamises on kasutatud kiirgusallikaid. Seega reeglina ei suuda me tähtsustada kiirgusallikate olulisust meie elus. Võtame näiteks kontaktläätsed, mis on tänapäeval laialdaselt kasutusel. Selleks et müügil olevad kontaktläätsed ei oleks saastunud erinevate bakteritega, steriliseeritakse toodetud kontaktläätsed enne müügile saatmist. Väga sageli kasutatakse steriliseerimiseks kiirgusallikaid. Ioniseerivat kiirgust kasutatakse väga paljudes valdkondades ning tänu kiirguse kasutamisele on paljud tooted muutunud palju kättesaadavamaks.

Tööstuses kasutatakse kiirgusallikaid laialdaselt ning erinevates valdkondades.  Raske  on leida tooteid, mille tootmisprotsessi ei oleks kaasatud ühtegi kiirgusallikat. Kiirgusallikaid kasutatakse eelkõige seetõttu, et nad võimaldavad tagada tootmisportsesside kiiruse ning samuti ei ole vajalik otsene kontakt materjaliga. Olulisemad on valdkonnad kiirgusallikate kasutamisel on tootmisportsesside kvaliteedi tagamine (näiteks nivooandurid või paksusandurid),  samuti  tööstuslik  radiograafia  ning  sterilisatsioon.  Tänu  kiirgusallikate kasutamisele on lihtsam avastada erinevaid lekkeid, uurida materjalide omadusi ja struktruure. Samaaegselt teadaolevate meetodite kasutamisega toimub  uute  meetodite ning rakenduste arendamine.