Ehitus

Erinevate ehitusprojektide (olgu siis selleks suured maanteed, sillad, pilvelõhkujad) puhul on oluline tagada korralik vundament. Alustoestuse kvaliteedi tagamiseks kasutatakse sageli niiskus- ja tihedusandureid, mis sisaldavad kiirgusallikat. Tavaliselt on kasutusel kas siis Cs-137 või Co-60 sisaldav kiirgusallikaid. Pinnasesse tehakse väikese läbimõõduga puurauk ning seda mööda liigutatakse kiirgusallikat. Andur on tavaliselt maapinnal ning selleni jõudva kiirguse hulk sõltub pinnase tihedusest. Kui tihedusandurit kasutatakse õhukeste kihtide mõõtmisel   (näiteks   asfaldi   tiheduse   kontrolliks),   siis   asetatakse   kiirgusallikas   selle materjalikihi peale ning anduriga registreeritakse tagasipeegeldunud kiirgus, mille kaudu omakorda on võimalik hinnata materjali tihedust. Niiskusandurite puhul kasutatakse eelkõige neutronallikaid. Kiirgusallikast väljunud neutronid aeglustuvad, kui nad kohtuvad vesiniku aatomitega (mis omakorda on veemolekuli osa). Mõõtes siis anduriga aeglaste neutronite arvu, on võimalik hinnata pinnase niiskust.