TuumajaamSellised sõnad, nagu "kiirgus", "radioaktiivsus", "kiirgusallikas" ja "tuumajaam" võivad tekitada paljudes inimestes negatiivseid emotsioone ja hirmu, sest sügavamad teadmised ja arusaamine nendest mõistetest puuduvad. Käesolev minikursus aitab paremini mõista seda põnevat füüsika valdkonda.

Minikursuse maht on 0,5 EAP ja selle läbimiseks kulub hinnanguliselt aega 13 akadeemilist tundi.

Minikursuselt saad teada:

  • Mis on ioniseeriv kiirgus ja kuidas me sellega kokku puutume?
  • Kuidas hinnatakse kiirguse mõju organismile?
  • Mis on kosmiline kiirgus?
  • Mis on radoon ja millised on sellest põhjustatavad terviseefektid?
  • Miks kasutatakse kiirgusallikaid tööstuses ja meditsiinis?
  • Mis on tuumapomm?
  • Kuidas töötab tuumajaam?

Minikursuse autor PhD Merle Lust on juhtinud Eesti Kiirguskeskust, osalenud Rahvusvahelise Aatomiagentuuri töös ning viib TÜ Teaduskoolis läbi kooliõpilastele mõeldud kursust "Kosmilisest kiirgusest tuumajaamani". Minikursusel on kasutatud Merle Lusti poolt koostatud TÜ teaduskooli kursuse "Kosmilisest kiirgusest tuumajaamani" materjale.