Tervis. Koostöö. Tervis

Koostaja Leho Lahtvee

Eesmärgid

Õpilane:

1. saab aru liikumise tähtsusest keha ja vaimu tervisele;

2. saab aru looduse ja taimede tähtsusest keha ja vaimu tervisele;

3. mõistab koostöö tähtsust inimeste vahel ja loodusega;

4. tutvub looduse keskkonnasõbraliku majandusliku kasutamisega;

5. väärtustab looduse austamist, hoidmist ja kaitset;

6. ei karda loodust tänu teadlikkuse tõstmisele (sest hirm tuleb teadmatusest);

7. oskab kohandada oma elustiili jätkusuutliku maailmapildiga haakuvaks (teadlik tarbija);

8. oskab looduses liikuda ohutult ja jätta võimalikult väikese jalajälje;

9. tutvub tervislike eluviisidega ja levitab neid harjumusi;

10. tutvub ökoholismi, looduseetika, moraali ja kõlblusõpetuse ideedega.

Õpiväljundid

kattuvad eesmärkidega

Sisu lühikirjeldus, meetodid

1. Sissejuhatus ~ 15 min

2. Jalgsimatk, kahes osas:

- kohaliku looduse tutvustamine, ravimtaimed (kohapeal nt karulauk, harilik naat) ~ 1 h

- seikluspargi loodussõbraliku ehituse tutvustamine (sh kohaliku materjali kasutusest) ~ 40 min

3. Lõuna (võimalik kohapealses kohvikus) - 30 min

4. Rühm 2–3 tiimi jaotatuna läbib seikluspargi meeskonnatöö raja. Koostöö ja  mõtlemise harjutamine ~ 1,5 h

5. Arutelu, kokkuvõte ja tagasiside. Õpitu peegeldamine (nt majanduslikud aspektid ehituses, kohaliku looduse kasutamine, looduse kui liikumispaiga ja ravimtaimede pakkuja roll tervises), võimalik töölehe täitmine ~ 1 h

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse

1. füüsilise ja vaimse koostöö harjutamine;

2. kehalise aktiivsuse reklaamimine jalutuskäigu ja seiklemise kujul;

3. loodussõbralikkuse tähtsuse rõhutamine;

4. majanduslike näidete toomine kohaliku infrastruktuuri kaudu;

5. taimede tundmaõppimine;

6. eluviisi kestlikumaks muutmine;

7. ravimtaimekultuuri vanade traditsioonide taaselustamine;

Õppematerjalid 

1. seikluspargi varustus (ronimisvöö)

2. tagasisideleht, küsimustik

3. lisavõimalused: kasutada taimemäärajat, teha lõunaks taimeteed jne.

Lisa

Sissejuhatus:

seoses linnastumise, priiskava tarbimisühiskonna ja tehnoloogia võidukäiguga on nooremad põlvkonnad üha enam kaotamas sidet loodusega. Sideme kadumise tõttu on ohus looduse väärtustamine. Inimesi loodusesse viies ja seal tegutsedes, samas selgitades looduse rolli kogu maailma toimimises, aitame taastada emotsionaalse sideme. Kogutud teadmised aitavad säästva arengu kontseptsiooni kaudu kaasa looduse kaitsele ja inimeste enda tervise­ ja tarbimisharjumuste reguleerimisele. Et õpetajad ja lastevanemad oskaksid lapsi loodusele lähemale tuua, on tarvis nad ise eelnevalt loodusega tuttavamaks teha.

Sihtrühm: õpetajakoolitajaks õppijad, õpilased ja õpetajad

Rühma suurus: kuni 12 õpilast (suurem rühm kokkuleppel, sest seiklusrajal on tarvis rohkem instruktoreid)

Aeg: ~ 5 tundi

Toimumisaeg: kevad, suvi, sügis