Taaskasutuse kaudu eelkooli õppeprogrammide korraldamiseks keskkonda säästvate õppevahendite loomine

Koostaja Astrid Viik

Eesmärgid

Tuua näiteid Soome säästva arengu õppevahendite programmist ja arutada läbi võimalused, kuidas ning milliste vahenditega toota keskkonda säästvaid loodusteemalisi õppevahendeid Pärnu loodus- ja tehnikamaja eelkooli õpilaste õppeprogrammide läbiviimiseks.

Õpiväljundid

1. Õpetajad on teadlikud taaskasutuse võimalustest ja teevad keskkonda säästvaid valikuid õppevahendite kavandamisel ja loomisel.

2. Õpetajad kasutavad eelkooli loodussuuna õppeprogrammides õppevahendeid, mis on toodetud taaskasutuse tehnoloogiate abil.

3. Loodus- ja tehnikasuuna õpetajad teevad koostööd õppevahendite arendamisel ja loomisel.

Sisu lühikirjeldus, meetodid

Selgitada õpetajale taaskasutuse põhimõtteid ning näidata selle kasulikkust õpetaja igapäevatöös. Varustada õpetaja teoreetiliste teadmiste ning praktiliste oskustega keskkonda säästvate õppevahendite tegemisel ning kasutamisel.

1. Näited ja arutelu säästva arengu õppevahendite tootmisest Helsingi keskkonnaameti ja taaskasutuskeskuse näitel.

2. Välja töötada õppevahendite kirjeldused eelkooli loodussuuna programmidele.

3. Ettepanekud Pärnu loodus- ja tehnikamaja tehnoloogia huviringide õpetajatele õppevahendite tegemiseks koostöös ringiõpilastega.

4. Koostöövõimaluste loomine Pärnu linna taaskasutuskeskustega.

5. Praktiliste õppevahendite tootmine taaskasutuse abil.

6. Programmide läbiviimine ühe lasteaia näitel.

7. Tagaside lasteaialt, vajadusel õppevahendite täiendamine.

Meetodid: erinevad aktiivõppe meetodid.

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse

Väärtushinnangute ja põhimõtete kujundamine säästval tarbimisel. Rõhutatakse säästva arengu ja taaskasutuse ideed.

Õppematerjalid              

Näited Soome säästva arengu programmist.

http://www.espoo.fi/enUS/Housing_and_environment/Environment_and_nature/...

http://www.kierratyskeskus.fi/kaupat_ja_palvelut/nihtisilta_espoo

http://www.kierratyskeskus.fi/in_english/environmental_school_polku

http://www.hel.fi/www/ymk/en

http://www.ekotuki.fi/en/

http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/7BC3BA8E77372A0FC225741200483ABD