Loome ise loodust. Loodust ja loodut tundma õppides

Kirivere kool lasteaed

Koostajad: Aili Miller, Liina Nikonorova, Ene Seil, Heilika Vahtra

Sihtrühm:  lasteaia Tähekild kolme rühma lapsed. Kokku 44 last.

Sidusrühmad: lasteaiaõpetajad ja õpetajate abid, kokku 8, direktor ja kokk, lastevanemad, kokku 60

Tegevustesse olid kaasatud kõik rühmad, kõik õpetajad ja kõik õpetaja abid, lasteaia liikumis- ja muusikaõpetaja. Lisaks kaasasime mõned põhikooliõpilased ja lastevanemad ning lasteaia direktori ja koka.

Projekti eesmärgid:

laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

laps märkab nähtusi ja muutusi looduses

Viljapuude istutamise kavandi koostamine (puude istutusvahed – milleks on vajalik; mõõtühikud ...)

Labürindi kavandamine (mõõtetegevused, kujundite ja mõõtühikutega tutvumine – mõõtühikuks võib olla ka jalg, küünarvars, labajalg jne).

VAHENDID

Mõõdulint, paber, pliiats, geomeetrilised kujundid, mängukonn, nöör

Eesmärgid ja lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad

3–5aastaste eesmärk

Laps tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid (loodav põõsaslabürint on ruudukujuline).

3–5aastaste tegevus

Õpetaja näitab lastele kujundeid, räägib, mis kujunditega on tegu. Lapsed proovivad õpetaja juhendamisel koos moodustada kujundeid, mida õpetaja parasjagu näitab (võtame ringi, seisame ruudukujuliselt jne).

Õpetaja tegi lastele ette värviliste väikeste kujunditega mustreid. Lapsed proovisid järele teha.

Ideid võttis õpetaja sellelt lehelt – Käsitöötehnikad lasteasutuses http://www.tlu.ee/opmat/tp/kasitoo_tehnikad/aplikatsioon.html (12.05.2014)

Näidis:

Lõimumine: keel ja kõne, mina ja keskkond, matemaatika, kunst, üldoskused

AJAKULU: 20 minutit

5–7aastaste eesmärk

Laps mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid (labürindi tarvis sobiv kaugus põõsaste vahel, puude istutuskauguse mõõtmine).

5–7aastaste tegevus

Õpetaja rääkis mõõtmistegevusest, vaatas koos lastega joonlauda, mõõtis jalalabasid, käsi, sammu pikkust. Lapsed said aru ja kogesid, et mõõtmiseks ei ole vaja alati mõõdulinti või joonlauda.

Tegevus õues:

lapsed uurisid mänguväljaku ümber kasvavat hekki ja mõõtsid sammudega istutusvahet. Lapsed said aru, et puid ja põõsaid ei tohi üksteisele liiga lähedale istutada, sest neil ei ole siis ruumi kasvada suureks ja tugevaks.

Külla tuli sõber Konn, kellel oli mure. Lageda välja peal ei olnud ühtki kohta, kuhu palava päikese eest peitu minna. Konn palus lastelt puid ja põõsaid. Koos lastega mõtlesime kasutada selleks viljapuid ja põõsaslabürinti.

Labürindi kavandamiseks moodustasid lapsed nöörist ruudu, millega oligi maha märgitud labürindi raam.

Õpetaja mõõtis esimese põõsa istutusvahe mõõdulindiga. Lapsed tegid sama pikki rõõmsaid konnahüppeid ja istutusvahed saidki mõõdetud. Viljapuude istutamiseks hüppas rõõmus Konn kümme korda.

Lõimumine: matemaatika, keel ja kõne, liikumine, mina ja keskkond, kunst, üldoskused

AJAKULU: 45 minutit

PUUDE LEHTEDE JA VILJADEGA TUTVUMINE

VAHENDID: kangas, puulehed, arvuti, kannel, näitlik materjal – puude viljad (tammetõrud ja kastanid) ja lehed.

1,5–3aastaste eesmärk

Laps tutvub puude lehtede ja viljadega.

1,5–3 aastaste tegevus

Koos vaadati õppevideot „Mõmmi õpib puude lehti tundma“ ja „Mõmmi meisterdab tõruloomi ning õpib puid ja nende lehti tundma“

(video asukoht: http://mudila.ee/mommi-mangib/mommi-meisterdab-toruloomi) (30.10.2013)

Pärast video vaatamist uurisid lapsed tammetõrusid ja kastanimunasid ning puude lehti. Koos õpetajaga ladusid lapsed tõrusid ja mune ritta, moodustasid hulki, võrdlesid – suurem/väiksem.

Tegevus õues

Koos muusikaõpetajaga läksime lähedalasuvasse mõisaparki. Lapsed korjasid kaasavõetud kangale lehti, mille lehvitamisel tekitasime laulu „Langes lehti“ saatel lehesadu.

Laulusõnad

Langes lehti, langes lehti.

Näe, sügis on käes.

(Muusikaõpetaja omalooming kandle saatel.)

AJAKULU: summeeritud tegevus – 45 minutit

Lõimumine: mina ja keskkond, kunst, keel ja kõne, liikumine, muusika, matemaatika

PUUMÄNGUD

VAHENDID: puude lehed, pildid viljapuudest ja viljadest

3–5aastaste eesmärk

Laps tunneb kase, vahtra ja tamme lehte.

3–5aastaste tegevus: puumäng „Lehed“

Puulehtede korjamine, selgitused, milliste puudega on tegu.

Lapsed asetasid korjatud lehed ringi keskele ja liikusid ringjoonel.

Mängujuhi käskluse „Vaher!“ peale  otsisid mängijad kuhjast vahtralehe jne. Üleskorjatud lehed jäeti kuhjast välja.

(Kes haarab vale lehe või jääb ilma, läheb mängust välja. Võitjaks osutub laps, kes on tähelepanelik, kiire ja hea lehtede tundja.)

(mäng pärineb sellelt leheküljelt: http://oppematerjalid.onepagefree.com/?id=17475&onepagefree=b19b04825cd95919894f430129c2be2c) (30.10.2013)

AJAKULU: 20 minutit

Lõimumine: mina ja keskkond, liikumine, keel ja kõne, matemaatika

5–7aastaste eesmärk

Lapsel kinnistuvad teadmised leht- ja okaspuudest.

5–7aastaste tegevus: „Olen puu“

Puu äraarvamine kirjelduse järgi. Rühmast valiti liisusalmi abil üks laps, kes oli „puu“. Lapsed esitasid kordamööda „puule“ küsimusi: Kas su lehed on sakilised? Kas Sul on lehed või okkad? Kas Sul on tõrud? jne.

Puu andis eitava või jaatava vastuse. Küsiti seni, kuni jõuti selgusele, millise puuga on tegemist.

(mängud pärinevad sellelt leheküljelt: http://oppematerjalid.onepagefree.com/?id=17475&onepagefree=b19b04825cd95919894f430129c2be2c) (30.10.2013)

Liisusalm

Tigu näris lehte augu,

vaatas välja augu kaudu.

Keda nägi tigu seal?

Ütle meile, ole hea.

(Lillo, M. 2014. Liisusalmidest lauamängudeni. Tallinn: Koolibri)

AJAKULU: 20 minutit

Lõimumine: keel ja kõne, mina ja keskkond, liikumine

5–7aastaste eesmärk

Laps tunneb erinevaid puuvilju.

Laps teab, mida tähedab sõna „paar“.

5–7aastaste tegevus

Mäng „Puu ja vili“

Enne mängu alustamist laulavad lapsed laulu „Kodu“ (viis on muusikaõpetaja omalooming).

KODU

ÕUNA KODU ON ÕUNAPUUS,

PIRNI KODU ON PIRNIPUUS,

KIRSI KODU ON KIRSIPUUS,

MESILINNUL ON MESIPUUS.

NAERU KODU EI OLE PUUS,

NAERU KODU ON LAPSE SUUS.

/HELJO MÄND/ (http://eestikeel-mari.blogspot.com/p/luuletused_26.html) (28.10.2013)

Mäng „Puu ja vili“

Lapsed jaotatakse kahte rühma. Üks rühm on „lehed“, teine rühm „viljad“.

Lapsed võtavad pimesi kotist puuvilja või viljapuu pildi. Käskluse „Leia oma paariline“ peale  otsivad lapsed oma taime vilja või puu. Kui paariline leitud, ühendavad lapsed vilja vastava puuga ja nimetavad puu nime ning ühe lause puu iseloomustamiseks.

(mängu idee pärineb sellelt leheküljelt: http://www.studioviridis.ee/muraste/veeb/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=1) (29.10.2014)

AJAKULU: 25 minutit

Lõimumine: keel ja kõne, mina ja keskkond, muusika, matemaatika, liikumine

Viljapuude ja põõsaslabürindi istutamine

VAHENDID: viljapuud (murel, ploom, pirn, õun), tuhkpuu põõsad, elupuu taimed, labidad (suured ja väikesed), rehad (suured ja väikesed), kastekannud (suured ja väikesed), mänguautod, mängukärud, mängukonn, pildid aastaaegadest

1,5–7aastaste eesmärgid

  • Lapsed mõistavad, et taim on nagu inimlaps (tema kasvamiseks on vaja vett, õhku, päikest ja hoolitsust).
  • Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi (nt puude kastmine pärast istutamist – teab, et vett kasutame säästlikult ja kindlal otstarbel; mõistab vee tähtsust ühiskonnas ja loodusvarana)
  • Õpib tundma inimese ja looduse seoseid (nt inimese osa looduskeskkonna kujundamisel – milline on inimese loodud n-ö tehiskeskkond, milline on looduslik keskkond).

1,5–7aastaste tegevuse sissejuhatav osa

Sõber Konnaga arutati, milline võiks olla sobiv pinnas puude istutamiseks, mõeldi, milleks on vajalik väetis ja vesi. Vaadeldi piltidelt aastaaegade vaheldumist, millised näevad puud välja kevadel, suvel, sügisel ja talvel. Arutleti, miks on vaja puid talvel kaitsta – kelle ja mille eest. Suuremad lapsed osalesid arutelus, väiksemad kuulasid huviga Konna ja kaaslasi.

1,5–7aastaste tegevuse põhiosa

Konn kutsus endale appi väikesi autojuhte. Lapsed võtsid mänguautod, laadisid peale koorma (tuhkpuu põõsa), sõidutasid Konna päiksevarju juurde (ettemärgitud labürinti). Konn aitas autojuhtidel vahepeal kokku lugeda, mitu taime juba veetud on.

Väikesed autojuhid ja Konn vahetasid ametit – haarasid labidad ja hakkasid aednikeks. Õpetajate, õpetaja abide, direktori, koka ja lasteaia vilistlaste abiga kaevasid väikesed aednikud augud ja istutasid taimed. Suured aednikud haarasid suured kannud, väikesed aednikud haarasid väikesed kannud ja nii need taimed kastetud saidki. Konn oli väga rõõmus!

AJAKULU: 3 tundi

KOOSTÖÖPARTNERID: Kirivere kooli õpilased, lastevanemad (puude transport, töövahendite laenutus)

Lõimumine: mina ja keskkond, liikumine, keel ja kõne, matemaatika, üldoskused

VILJAPUUDE JA PÕÕSASLABÜRINDI ISTUTAMINE PILDIS

Egas lapsed üksi rabama pea

 

Igaüks vastavalt oma võimetele. 4aastane mänguauto juht

„Parandatud“ sai ka lasteaia mänguväljakut ümbritsev hekk. 6aastane aednik

Oleme oma lapsi hästi õpetanud-kasvatanud – nad tulevad appi ka siis, kui on juba suured. Lasteaia vilistlane tööhoos

Rühma „Killud“ (35aastased) puu on ploom

Rühm „Killukesed“ (1,53aastased) tööhoos

Killukesed“ (1,53aastased) istutasid mureli

„Tähed“ (57aastased) istutasid pirni

Lasteaia loodussõbralik personal (2958aastased) istutas õunapuu

Veel üks hästi kasvatatud lasteaia vilistlane labürinti istutamas

Valmis sai! Hurraa!