Lihavõttemuru

Tartu Anni lasteaed

LIHAVÕTTEMURU
Vahendid:
plastpudelid
korgid
nööbid
liimipüstol
muld
muruseeme
Töö käik: Lõigata platspudelid pooleks. Loovalt kujundada alumisele poolele nägu. Täita
mullaga ja külvata seeme. Kasta.