Lasteaia lähiümbruses uurimine ja õppimine

Koostas Külli Kalamees- Pani

Teema: lasteaia lähiümbruses uurimine ja õppimine 2014. a jaanuar kuni aprill

Juhendajad: Külli Kalamees-Pani ja Aivo Tamm

TÜ loodusmuuseumi õppeklass ja park

1. Lindude mitmekesisus

Lindude tunnused ja kirjeldamine. Linnulaulud. Linnustiku liigirikkus ja elupaigad, lindude määraja, lindude väliõpe pargis. Linnuvaatlused. Meetodid õppeks lasteaias.

Praktiline töö: linnu kirjeldamine ja linnu kirjelduse järgi liigi äraarvamine.

Linnuvaatlused pargis: lindude tundmaõppimine ja lindude uurimine Vanemuise pargis.

Määraja ja binokli kasutamine. Linnuvaatlus ja töölehe täitmine.

Linnu kirjeldamiseks tuleb vaadata järgmiseid tunnuseid:

linnu suurus (varblase-, kuldnoka-, tuvi-, varese-, hane-, luigesuurune), põhivärvus; pea värvus; selja ja kõhu värvus; noka kuju, värvus ja pikkus; jalgade kuju, värvus ja pikkus; muud tunnused (tutid, triibud, saba jm). Hea on tähele panna linnu liikumisviisi ja käitumist.

Linnuvaatluste tegemisel tuleb kirja panna koht ja aeg ning vaatlejate nimed, linnuliigi nimi ja arv, panna kirja linnu asukoht ja tegevus. Tähele tasub panna laulu või ka kutsehüüdu. Hea on kirjeldada ka lühidalt linnu välimust või teha foto.

Pargis vaatlesime ja kuulasime erinevatel õppepäevadel rasvatihast, sinitihast, salu-lehelindu, linavästrikku, rohevinti, metsvinti, kodutuvi, põld- ja koduvarblast, puukoristajat, hall- ja künnivarest, hakki, hõbekajakat, sinikael-parti. Ühel korral nägime ülelennul raudkulli.

Abiks linnumääraja: Elphick, J. „Linnud“, 2006 ja õppekogumik: Kalamees-Pani, K., Runnel, R. „Lindude elupaigad“, TÜ loodusmuuseum, 2013. Õppekogumik (sh töölehed) on kättesaadav TÜ loodusmuuseumi kodulehel natmuseum.ut.ee.

2.  Eesti imetajad ja nende jäljed

Eesti imetajate liigid, eluviis ja ökoloogia, arvukus, levik, jahindus ja kaitse. Meetodid õppeks lasteaia ümbruses.

Praktiline töö: nahkade ja koljude vaatlus, tegevusjäljed.

Pargis jäljevaatlus: koera, kassi ja varese jäljed, jälje suurus ja tunnused, sammuvahe määramine.

Abimaterjal tööks lasteaias: imetajate jäljeraamatu tööleht.

Abiks linnumääraja: Bang, P. Kes siin oli, 2007 ja õppekogumik: Kalamees-Pani, K., Tamm, A., Runnel, V. „Imetajad“, TÜ loodusmuuseum, 2012. Õppekogumik (sh töölehed) on kättesaadav TÜ loodusmuuseumi kodulehel natmuseum.ut.ee.

3. TÜ loodusmuuseumi elavnurk: roomajad, ämblikud ja prussakad

Loomade vaatlus elavnurgas. Roomajate ja ämblike eluviis, mürgisus, tunnused, käitumine, toitmine, nende pidamine lemmikloomadena.