On kasvamas kuskil üks pisike puu

Loo lasteaed

Projekti on kaasatud:     Loodus – laps tutvub puudega ning võrdleb neid

                                                Inimesed – laps arendab oma meeli (nägemist, kompimist, kuulamist)

                                               Kultuuripärand – rahvatarkused hobukastani kasutamisel, regilaul.

Samuti on kaasatud kogukond: maja personal, lapsevanemad.

Tegevused on seotud lapse igapäevaeluga, kuna tegevuse kaudu tutvub laps loodushoiu ning töökasvatusega.

Tegevus toetab järgmisi väärtuseid ja hoiakuid: pärimuskultuur (rahvatarkused), loodushoid, panustamine keskkonda, taaskasutus (loodusliku materjali kasutamine).

Tegevuse eesmärgid:

  • Laps tutvub puule iseloomulike tunnustega
  • Laps tunneb ja võrdleb puid lehtede ja viljade järgi.

Eeltöö: lapsed on eelnevalt tutvunud tamme, pihlaka ja vahtraga. Tunnevad ära puu, lehe ja vilja.

Õppemäng: „Leia lehe järgi puu“

Vahendid: lamineeritud kaardid puude, lehtede ja viljade piltidega [võimalusel looduslikud vahendid (kastan, tamm, pihlakas, vaher)]; kastanimunadele maalitud tähed (ainult tähed, mis on sõnas); hobukastanimunad pesade märgistuseks, korvitäis kastanimune (igale lapsele üks muna), istutuspotid, muld, pulgad nimede jaoks (jäätisepulgad), kastekann, kühvlid

Lapsed kogunevad õpperajale hobukastani alla ja moodustavad kastanipuu ümber ringi. Õpetaja esitab luuletuse (L. Raudsik „Kastan“) mõistatuse vormis. Lapsed vastavad, et tegemist on kastaniga. Sellele järgneb väike hobukastani tutvustus. Õpetaja käib korviga ringi ja lapsed võtavad korvist hobukastanimuna, millel on märgitud number. Seejärel otsib laps üles oma numbrile vastava pesa (igasse pessa on jagatud vastav arv kastaneid). Lapsed tervitavad oma pesakaaslasi: „Tere paremale, tere vasemale, tere keskele“.

Pesadesse on ümbriku sisse valmis pandud mosaiik ühest puust. Lapsed võtavad ümbrikust mosaiigi ja panevad koos kokku. Saavad teada, milline on nende puu. Eemale on paigutatud eraldi hularõngastesse viljad ja lehed. Pesast üks laps läheb kokkulepitud liikumisviisil (kukesammul, tibusammul, hiiglase sammul, ühel jala hüpates jne) rõnga juurde ja valib sealt õige vilja ja lehe. Kui laps ei leia õigeid vilju ja lehti, siis läheb järgmine pesas olev laps, kuni on leitud õiged viljad ja lehed. Lapsed kogunevad õpetaja juurde, kellel on pildid puudest, viljadest ja lehtedest ning sõnakaardid. Õpetaja paneb puude pildid järjest tahvlile, et lapsed saaksid neid võrrelda. Pesas olevatest kastanitest moodustavad lapsed sõna HOBUKASTAN. Kellel mune ei jätkunud, aitavad sõna moodustada. Õpetaja kontrollib sõna õigsust. Edasi liigutakse järgmisesse punkti, kus on valmis pandud istutusvahendid. Iga laps täidab oma poti ja asetab sinna hobukastanimuna, kastab mulda ning kirjutab pulgale oma nime. Potid viiakse jälgimiseks rühma aknalauale.