Õppematerjalid avatud õpikeskkonna kasutamiseks

Nendest väljaannetest ning elektroonilistest materjalidest leiab õpetaja ideid ja innustust avatud õpikeskkonna kasutamiseks

Koostas: Margit Teller

Brügge, B., Glantz, M. & Sandell, K. 2008. Õuesõpe. Kirjastus Ilo.

Eesti Rahva Muinasjutud. http://www.folklore.ee/pubte/muina/antoloogia/

Ehlvest. A. & Kont, H. 2010.Uurime ja avastame. Aktiivõppe abimaterjal.  Tartu keskkonnahariduse keskus.  http://www.hyria.fi/files/3633/Uurime_ja_Avastame_vaike_pdf.pdf

Juhanson, L. 2011. Metsast ja selle asukatest. Õppemänge. TEA Kirjastus.

Jutukesed loodusest. Nähka lood. Koolitus- ja nõustamiskeskus HARED.  http://www.hot.ee/nahkalood/sisukord.htm

Keskkonnaharidus. http://www.keskkonnaharidus.ee/ (Keskkonnaharidus.ee vahendab infot keskkonnahariduse võimalustest Eestis.

Klassiga looduses: loodus ise on asendamatu teejuht kogu keskkonnaõpetuses / [Pärsti – Säteri keskkonnaprojekt, kodukant Viljandimaa; koostas Kurt Blomquist

Konivuori, H. 2009. Roheline draama mänguasjamaal. http://www.kierratyskeskus.fi/files/3276/Roheline_draama_M.pdf

Külmallik, E. (koost). 2010. Mere- ja murumängud lasteaedadele. Tallinna keskkonnaamet. http://www.hyria.fi/files/5832/mangude_kogumik.pdf

Lastele. Tallinna Vesi. http://www.tallinnavesi.ee/et/Vastutustundlikkus/Lastele

Lään, C. 2012. Rahvakalendri tähtpäevi. Eesti rahvakombed väikestele ja suurtele.

Malila, S. & Janson, T. 2001. Muumitrolli loodusretk. Kirjastus Sinisukk.

Molander, K., Hedberg, P., Bucht, M. jt (koost.). 2006. Matemaatika õppimine looduses. Tartu: Tartumaa keskkonnateenistus.

Mängud. Muraste looduskool. http://www.studioviridis.ee/muraste/

Norman, M. 2013. Põnevad prügilood. Loodushoidliku mõtteviisi kujundamine: jutud, näidendid, prügitalgud, katsed, mängud. Kirjastus Atlex AS.

Nyman, I. & Lecareux, L. 2004. Õue meisterdama. Kirjastus: Sinisukk.

Õpi. Eesti rahva muuseum. http://www.erm.ee/et/Opi

Raadik, S. 2009. Õpime õues mängides. Kirjastus Ilo.

Risto Järv jt. (koost). 2009 ja 2014. Imemuinasjutud I, II. Eesti muinasjutud.

Sagadi looduskooli õppematerjalid. http://www.sagadi.ee/looduskool

Sirp, J. jt. 2013.  Õpime rõõmuga loodust tundma. Kirjastus Atlex AS.

Sits, E. H. 2013. Nätsupaberi rännak. Lugu prügist, unistustest ja looduse armastusest inimese vastu. Kirjastus Studium.

Tartu keskkonnahariduse keskus. Õppematerjalid. http://www.teec.ee/ET/oppematerjalid_programmid/oppematerjalid/

Tea ja Toimeta alushariduses. Tallinna ülikool. Pedagoogiline seminar. http://www.teatoimeta.ee/Tallinna_Pedagoogiline_Seminar_al_1.htm

Tõhk, M. 2010. Metsatötsi rajad. Eesti Ajalehed AS.

Tuusti, A. & Lotman, K. (Koost). 2001. Keskkonnamängude kogumik.

Valter, E. 2000. Kuidas õppida vaatama. Kirjastus Elmatar.

Valter, E. 2006. Pokuaabits. Kirjastus Elmatar.

Wejdmark, M., Lättman, R.& Wohlin, A. 2010. Vesi. Säästva arengu teemaline õppematerjal. Nynäshamni looduskool. http://www.teec.ee/docs/328_Vesi_S22stva_arengu_teemaline_oppematerjal_2011.pdf

Vilbaste, K. 2012. Ilmamängud. 64 lustakat rahvapärimuslikku õuemängu. Kirjastus Koolibri.