Õppematerjalid

Margit Teller Tartu Ülikool, Haridusteaduste instituut

Marianne Olbrei Tartu Ülikool, Haridusteaduste instituut

Maria Jürimäe Tartu Ülikool, haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus

Liina Vaher haridusettevõtja ja juhtimisnõustaja

Mare Gull Tartu lasteaed Karoliine õpetaja

Aili Saluveer Karlova Selts

Jaanika Ruusmaa Tartu Keskonnahariduse Keskus

Ilmar Part Tartu Keskonnahariduse Keskus

Helle Kont Tartu Keskonnahariduse Keskus

Külli Kalamees-Pani Tartu Ülikool, loodusmuuseum

Aivo Tamm Tartu Ülikool, loodusmuuseum

Kaire Hääl Mammaste lasteaed õppejuht

Mai Tammvere Mammaste lasteaed õpetaja

Liivi Põld Mammaste lasteaed õpetaja

Kadri Ugur Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut

Mari Kala Põlvamaa keskkonnamaja

Kai Pettai Süvahavva loodustalu

Reet Pettai Süvahavva loodustalu

Merle Puusepp Eesti Rahva Muuseumi Heimtali muuseum

Anu Raud Eesti Rahva Muuseumi Heimtali muuseum

Taive Särg Eesti Kirjandusmuuseum