Õppekäik kohtumisteks naabruskonna/kogukonnaga lasteaia lähiümbruses

Koostajad ja läbiviijad: Mare Gull, Margit Teller

Õppekäik toimus Karlova linnajaos. Õppekäigu aluseks võeti Tartu linna lasteaed Karoliine õpetaja Mare Gulli koostatud õpperada lasteaia lähiümbruses. Koostatud õpperada haaras endasse punkte ja tegevusi looduse uurimiseks, samuti võimalusi inimtegevuse ja ühiskondlike suhete jälgimiseks. Selleks õppekäiguks koos Eesti lasteaedade õpetajatega valisid läbiviijad sellised õppekäigu osad, mis aitasid osalejatel mõelda sotsiaalsetele kokkupuudetele lasteaia õppe- ja kasvatustöös õppekäiku kasutades.

Õppekäigu, st väljaspool lasteaia ruume tegutsemise olulisust lapse arengule on maailmas palju selgitatud. Siinkohal võiks välja tuua mõned äärmiselt olulised mõjurid:

-          Ise kogetu jääb lastele meelde ja avaldab neile mõju. Lapsest saab aktiivne osaleja.

-          Eri meeltega kogetut ollakse altid jagama kaaslaste, õpetaja, perega ning kogetu põhjal tekkiv suhtlus võimaldab asju näha uues valguses.

-          Lapsed kohtuvad „päriseluga“ ning täienevad laste teadmised ja arusaamad maailmast, mis puudutab laste kogu elu.

-          Füüsiline liikumine õppekäigul soodustab lapse arengut tihti enamgi, kui seda suudab oma rühma õue mängualal tegutsemine.

Õppekäigu planeerimisel on kõige tähtsam silmas pidada, et õppekäik toetab õppekava eesmärkide täitmist, aga seostub ka säästva arengu hariduse põhimõtetega: õppida ümbritsevat märkama; pakkuda teadmisi (ka tegutsemiseks); õppida seal, kus asjad on ja toimivad; luua lähedane suhe kogukonnaga ning kasutada kõiki võimalusi laste aktiivseks osalemiseks kogukonna tegevustes. Autentses keskkonnas seostuvad asjad, inimesed ja nende tegevus mineviku, tänase päeva ja tuleviku lugudega. Otsime need üles, jagame neid lastega ning laseme lastel neis lugudes osaleda. Mitmekülgsus õppe- ja kasvatuskeskkonnas tõstab motivatsiooni ja aitab lastel siseneda elukestvasse õppesse.

Õppekäiku jälgides saab lugeja mõelda järgnevatele küsimustele:

-          Kus asuvad meie lasteaia lähiümbruses need paigad, kus lapsed kohtuvad oma ümbruse ja kogukonna inimestega?

-          Mida saab seal kogeda, milliseid elamusi lapsed sealt saavad?

-          Mida seal ja neilt saab õppida?

-          Kuidas õppekäigu võimalused aitavad toetada õppekava eesmärkide täitmist?

Õpperaja peatuskohad. Peatuskohti saavad õpetajad koos lastega kasutada valikuliselt, sõltuvalt vanusest, aastaajast, ilmastikust ning õppe- ja kasvatustöö eesmärkidest.

1.       Tartu Õpetajate Seminari hoone (Salme tn 1a), kus on Eesti õpetajaid ette valmistatud rohkem kui 70 aastat. Hoone ees oleval aukivil (skulptorite E. Taniloo ja A. Taniloo kivi, paigaldatud 24.03.1988. a) Eestimaa kõikide aegade õpetajatele seisab tekst:

„Ülemaks kui hõbevara,

kallimaks kui kullakoormat

tuleb tarkus tunnistada“..

a)      Vestlus kivi juures:

-          mis on kivil näha, mis on sinna kirjutatud;

-          millest see luuletus räägib, mida see salm tähendab;

-          õppimisest, õpetamisest, hoonest.

b)      Koostöös õppehoone omanikega korraldatakse:

-          lasteaia kevadkontsert maja aulas;

-          suur spordipidu maja võimlas;

-          maja raamatukogu külastus ja uurimine.

2.       Karlova mõisa maja ja sealsed asukad

Lasteaia rühm saab hästi läbi mõisa sõbraliku ja avatud majapidajannaga. Majapidajanna on leidnud laste jaoks huvitavaid teemasid, millega laste tegevust väljaspool rühmaruumi rikastada:

-          uuritud on mõisa maja ja ruume;

-          peres kasvava kunagise kodutu koera elukäik on pannud mõtlema koertele, kelle vajadustele koera kojutoomisel alati ei mõelda; millised on tagajärjed;

-          majapidajanna abikaasa on kitarri saatel laulnud lastele soomekeelseid lastelaule ning lastel on olnud põnev mõistatada, millest lauludes räägitakse.

3.       Inimese tegevus linnas kunagi varem ja praegu

Tänaval liikudes kohtavad lapsed erinevaid tehiskeskkonna osasid, mis kunagi varem või praegu inimeste vajadusi täitsid ja täidavad.

-          Kõrge ja pikk graniitkivist müür Karlova mõisa piiril – millest räägib meile see müür? Mille tunnistajaks on ta olnud?

a)      Kuulutusetulp tänavanurgal – kuidas naabruskonna inimesed omavahel suhtlevad? Mida nad üksteisele tahavad teada anda? Mida lasteaed võiks kuulutusetulbal teada anda?

b)      Munakivist sillutis tänaval – kuidas seda ehitati? Miks kasutatakse teedeehituses erinevaid materjale?

c)       Ülekäigurada tänaval – harjutatakse liiklusreeglite täitmist tegelikus olukorras. Arutletakse teemal, miks on oluline, et inimesed reegleid kehtestavad ja neid ka täidavad.

d)      Tänavanimed – miks sellised nimed? Millise nime paneksime meie sellele tänavale?

e)      Hooned tänava ääres – kodud (kes siin elavad); põnevad ehitised (neid võib vaadelda, sest nii märkavad lapsed majade uusi elemente, nende joonistused arenevad); kordatehtud hooned; lagunevad ja mahajäetud hooned (koledad, soditud, ohtlikud, aga lapsed saavad nendesse majadesse planeerida oma unistusi tuleviku jaoks).

4.       Pargi tänava kooliaed

23. mail 2013. a avati Karlova linnaosas Pargi tänava varjendi katusel maheköögiviljaaed ümberkaudsetele lasteasutustele (Karoliine lasteaiale ja Karlova gümnaasiumile) õuesõppe võimaldamiseks. Aias on tegutsenud ka ka paar kohalikku peret ning eakaid inimesi. Aias saab maad harida, külvata, rohida, kasta ja vilju koguda, samuti suhelda kõigiga, kes aias tegutsevad. Teemadena võivad esile tulla küsimused: kust on meie toit valdavalt pärit? miks kogu toitu ei pea poest ostma?

5.       Õpetajate seminari staadion

See staadion on paik, kus lapsed saavad vabalt liikuda, mängida suuremat avarust nõudvaid liikumismänge, suhelda üksteisega vabalt valitud kohtades. Staadion on koht, kus naabruskonna inimesed veedavad oma vaba aega, jalutavad laste ja loomadega, kus kunstikooli õppurid soojal ajal maalimist ja õpetajate seminari tulevased õpetajad õuesõpet harjutavad. Tänu sellele on lastel alati võimalusi uuteks ja huvitavateks kohtumisteks. Lasteaed on staadionil ka oma spordipäevi korraldanud.

6.       Tartu Kunstikool

Kunstikooli õues paikneb avatud skulptuuri töökoda, kus õppurid soojal aastaajal kujusid looma õpivad. Nende tööd saavad lapsed oma ringkäigul uurida. Lapsi on kutsutud lahkesti ka kooli siseruumides paiknevasse klassi skulptuuri valmimist uurima.

7.       Lasteaia aia taga

a)      Seal võivad oodata ilus (kevaditi õitsvad viirpuud ja sirelipõõsad) ja inetu (ohud – purunenud pudelid, suitsukonid, koerte väljaheited).

b)      Jäätmekonteinerid klaastaarale ja pakenditele

Mõlemad annavad mõtlemis- ja aruteluainet, arutelusse saab haarata erinevate kogukonna inimeste käitumisest tulenevaid emotsioone ja arvamusi.

8.       Lasteaia õuel

Õu on paljude sündmuste tunnistajaks. Karlova kogukonna kõige olulisem kokkusaamine on Karlova päevade Perepäev. Lasteaed teeb siis koostööd Karlova seltsi, Tähe noortekeskuse, Kõrgema sõjakooli, hoolekogu ja sponsoritega. Perepäeva üritused võimaldavad saada lasteaiale rahalist tulu, mida on kasutatud laste mängutingimuste parandamiseks.