4. Lahused

Selle peatüki läbimise järel oskad analüüsida erinevaid lahuseid ning eristada lahuseid pihussüsteemidest. Samuti tegeled mitmete arvutusülesannetega, mis käsitlevad lahuse protsendilist koostist, tiheduse arvestamist arvutamisel ning tutvud lahustuvgraafikute ja sealt leitava informatsiooniga.