VIISAKAS tuletab sõnu

Moodusta sõnast „VIISAKAS“ tähti ümber paigutades sõnu ja sõnavorme. Kirjuta 5–6 tähest koosnevate sõnade rühma mõlemasse 5 vormi:  2 tegusõna, 2 nimisõna ja 1 omadussõna. 7-täheliste sõnade rühma kirjuta 1 tegusõna, 1 nimisõna ja 1 omadussõna. Kirjuta iga sõnavormi juurde ka algvorm (algvormid võivad eri rühmades korduda).

Näide

5-tähelised

  Sõnavorm sõnast "viisakas" Sõna algvorm
Nimisõna kassi kass
Tegusõna sasiv sasima

                          

  5-tähelised   6-tähelised      7-tähelised

 

Sõnavorm sõnast "viisakas" Sõna algvorm Sõnavorm sõnast "viisakas" Sõna algvorm Sõnavorm sõnast "viisakas" Sõna algvorm
Nimisõnad            
             
Tegusõnad            
             
Omadussõna            

 

 

2018

noorem

piirkonnavoor

See also: sõnatuletus