Vali omasem sõna (I)

Igal real on sama nähtuse või asja tähistamiseks kolm veidi erinevat sõna. Tõmba igal real ring ümber sõnale, mis on eesti keelele kõige omasem. Kirjuta om valiku põhjendus iga kolmiku alla.

1) e-post e-mail email
   
2) austuskontsert tribuutkontsert tribüütkontsert
   
3) cream soup püreesupp kreemsupp
   
4) hinnakirja järgselt hinnakirjajärgselt hinnakirja järgi
   
5) kartulikrõpsud kartuli-chips'id kartulitšipsid
   

 

2014

noorem

lõppvoor