Valed võõrsõnad

Asenda valed võõrsõnad sobivate häälikuliselt lähedaste õigete võõrsõnadega.

Taimeteadust nimetatakse ka zooloogiaks. Sünkroonia esitati sel hooajal esimest korda. Raamatu tiraad oli 2000. Maaniaga tegelevaid inimesi usutakse viimasel ajal üha enam. Õigekirjutust nimetatakse ontoloogiaks. Pärast treeningut oli soe tušš mõnus.

 

 

2002

noorem

piirkonnavoor