Võõrsõnade tähendus

  1. Mis ala spetsialist on enoloog?
  2. Mida kardab nüktofoobia all kannatav inimene?
  3. Kes või mis on neljajalaline trohheus?
  4. Mis märk on apostroof? Vihjeks: seda kasutatakse võõrnimede ja tsitaatsõnade kirjutamisel.
  5. See võõrsõna tähendab eesti keeles võistlust, taani keeles aga hoopis pankrotti. Mis sõna see on?