Ununenud sõnad

  1. Gösekeni 1660. aasta grammatikas ja sõnastikus on sõna junkar, mida see sõna tähendab?
  2. 1781. aastal ilmus Johann Lithander tõlkes esimene eestikeelne kokaraamat pealkirjaga "Köki ja Kokka Ramat", kus on kirjeldatud nii paljude tänapäevani tuntud kui ka nüüdseks unustusse vajunud roogade valmistamist. Millist praegugi tuntud magusrooga on selles raamatus nimetatud lumemoosiks?
  3. Oskar Lutsu "Kevades" on stseen, kus Joosep Toots proovib vana püstoliga pauku teha ja lõhub kogemata saunaakna. Ise kahetseb, et oleks püstolil Tamasseri rauad, siis ... Mis on Tamasseri raud?
  4. Betti Alveri luuletuses „Lähen müüjaks” on read: „Eks vaadake siia ja sinna! Siin on puldan, siin pupenett. Las kaubal joosta ja minna, nii et laksub Leihbergi lett!” Mis on pupenett?
  5. Paljud eestikeelsed grammatikaterminid on käibel Karl August Hermanni koostatud esimesest täielikust eestikeelsest grammatikast (1884) peale. Kõik tema loodud lingvistika oskussõnad pole jäänud siiski kasutusse. Millisele tänapäevasest eesti keele kirjeldusest tuttavale kõneviisile vastab (enamjaolt) Hermanni ebakohene kõneviis?
  6. 19. sajandi II poole ja 20. sajandi alguskümnendi viljakamaid eesti keele uudissõnavar loojaid oli Karl August Hermann. Mis erialvaldkonna sõnavara hulka kuulusid ning mida tähendasid tema loodud termineid: 1) väike rõõmu-lauleldus, 2) kargav hallikas, 3) kõma-õpetus?
  7.  Riigimees Jaan Tõnisson on jätnud meile sõna kõlberüüste, mille asemel kasutatakse tänapäeval üht võõrsõna. Millist?