Täishäälikud nimedes

Eesti keeles on 9 täishäälikut. Täishäälikute esinemisel sõnas (v.a võõrsõnad ja hüüdsõnad) on üks piirang. Uuri neid eesnimesid. Leia, kuidas täishäälikud eesnimedes esinevad ja milline piirang on nende esinemisel. Sõnasta see piirang ja too selle kinnitamiseks 3 näidet. (8 punkti)

Kalju, Ülo, Helju, Ilmar, Aare, Mari, Pärtel, Luule, Roosi, Vaike, Arvo, Endel, Hilja, Säde, Toivo, Sirje, Jüri, Helmi, Linda, Kaupo, Jörgen, Sulev, Lembit, Õnne, Pääsu, Ülle, Tõnis, Juhan, Hannes, Kadri, Õie, Vello, Triinu, Toomas, Helin

Piirang

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kas see piirang, mille leidsid eesnimede põhjal, kehtib ka muudes sõnades, mis ei ole võõr- ja hüüdsõnad? Too oma vastuse kinnitamiseks 6 näidet muudest sõnadest kui eesnimedest.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2018

noorem

lõppvoor